Modernizacja ulicy Marsa - oferty w przetargu otwarte

W przetargu na przebudowę ulicy Marsa (odcinek od ulicy Naddnieprzańskiej do ulicy Żołnierskiej) wpłynęło 11 ofert. Obecnie rozpoczyna się etap weryfikacji otrzymanych dokumentów, po którym nastąpi rozstrzygnięcie przetargu. 

Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę zarówno koszt jak i termin realizacji zadania. Większość oferentów zadeklarowała skrócenie terminu wykonania prac z 24 do 18 miesięcy. 

Wykaz ofert znajduje się w pliku.

Zakres modernizacji ulicy obejmuje budowę nowych wiaduktów nad linią kolejową, przebudowę skrzyżowania z ulicą Chełmżyńską oraz fragmentu ulicy Marsa do skrzyżowania z ulicą Żołnierską.