Kładka nad kanałem Portu Praskiego otwarta

Uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie ulic: Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie, co umożliwiło udostępnienie pieszym i rowerzystom nowo wybudowanej kładki nad kanałem Portu Praskiego. Inwestycja polegała na wybudowaniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz przebudowie zlokalizowanych wzdłuż niego ulic. Mur połączony został z bramą przeciwpowodziową u wejścia do Portu Praskiego i z wałem Golędzinowskim po północnej stronie mostu Gdańskiego. Dzięki temu zabezpieczenie przeciwpowodziowe Pragi-Północ zyskało ciągłość.
Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie zostały przebudowane na odcinku ok. 2 km, od ul. Okrzei do mostu Gdańskiego. Powstała nowa jezdnia, obustronne chodniki i ścieżki rowerowe powiązane z terenami rekreacyjnymi nad Wisłą. Nowym elementem jest kładka pieszo-rowerowa, wybudowana obok istniejącego mostu drogowego nad kanałem Portu Praskiego. W rejonie inwestycji posadzonych zostało ok. 40 tysięcy krzewów i bylin oraz 120 drzew.