Gdzie jest prawda?

W związku z artykułem "Spór na Modlińskiej" autorstwa Krzysztofa Śmietany, który ukazał się 7.10.2008 r. w stołecznym dodatku Gazety Wyborczej, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych stanowczo protestuje przeciwko udzielaniu czytelnikom przez tak opiniotwórczy dziennik, jakim jest Gazeta Wyborcza, nieprawdziwych informacji na temat działalności ZMID. Powoływanie się na nieoficjalne wypowiedzi i brak chociażby próby ich weryfikacji w Zarządzie Miejskich Inwestycji Drogowych poddaje w wątpliwość rzetelność i bezstronność autora artykułu. Nieprawdziwe jest następujące stwierdzenie autora: "mimo że ZDM miał się zajmować bieżącymi remontami, musiał się wystarać o pozwolenie na użytkowanie otwartej w ostatni piątek estakady Wisłostrady na Bielanach". Starania o których mowa były w pełni realizowane przez dyrekcję Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych i nie angażowały żadnego pracownika Zarządu Dróg Miejskich. Fałszywe jest również kolejne zdanie "pracownicy ZDM muszą też pracować przy wielu dużych inwestycjach, które mają być dofinansowane z Unii Europejskiej". Pytamy wobec tego, o których pracownikach mowa. Czyżby dziennikarzowi na co dzień zajmującemu się tematyką drogową umknął moment podziału ZDM na dwie instytucje i warunki, na których podział ten został przeprowadzony? Przypominamy więc: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych funkcjonuje od 01.07.2008 r. Powstał w wyniku podziału Zarządu Dróg Miejskich, przejmując wszystkie drogowe zadania inwestycyjne. W strukturach ZDM nie funkcjonują zatem obecnie wydziały przygotowania i realizacji inwestycji, które z dniem podziału stały się częścią ZMID. Nie funkcjonuje również Wydział Funduszy Strukturalnych, który zajmuje się projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej. Także komisje przetargowe prowadzące wszystkie inwestycyjne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składają się z pracowników ZMID.

Na przyszłość sugerujemy zmianę źródła informacji na bardziej wiarygodne - jesteśmy tu jak zwykle do dyspozycji. Wystarczy chcieć skorzystać.