Duże zainteresowanie budową ulic: Cybernetyki i 17 Stycznia

W przetargu na budowę ciągu ulic: Cybernetyki i 17 Stycznia wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi, który połączy obie te ulice złożono 14 ofert. Przy wyborze najkorzystniej oferty będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena (70%) i termin (30%). Punktowane będzie skrócenie 18-miesięcznego terminu wykonania, przy czym maksymalny czas skrócenia, to 6 miesięcy.

Szczegółowy wykaz ofert znajduje się w załączniku.