Budowa wiaduktów w ulicy Andersa - Słomińskiego zamknięta

W najbliższy weekend na budowie wiaduktów w ulicy Andersa odbędzie się montaż konstrukcji stalowej pierwszego z trzech budowanych obiektów. Operacja ta wymaga ustawienia podpór tymczasowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni ulicy Słomińskiego i znajdującego się tam toru tramwajowego. Konieczne jest w związku z tym czasowe zamknięcie fragmentu ulicy Słomińskiego w rejonie Dworca Gdańskiego oraz wstrzymanie ruchu tramwajowego. Zmiana organizacji ruchu nastąpi w nocy z 23 na 24 lipca. Samochody z ulicy Słomińskiego zostaną skierowane na objazd prowadzący ulicą Dawidowskiego, tymczasowym przejazdem przez zamkniętą ulicę Andersa, ulicą Bonifraterską do Słomińskiego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdą stronę.

Dotychczasowa organizacja ruchu zostanie przywrócona w poniedziałek 26 lipca około godz. 4.00. Oznacza to, że tramwaje pod wiaduktem w ulicy Andersa będą jeździły w obu kierunkach (na długości ok. 150 m, wahadłowo po jednym torze) a samochody wrócą na dotychczasowe objazdy, tj. w kierunku Pragi ulicami: Dawidowskiego – prostopadle przez zamkniętą ul. Andersa – ul. Bonifraterską do ul. Słomińskiego (dwa pasy ruchu) a w kierunku Woli od przystanku Bonifraterska, do Dworca Gdańskiego jednym, prawym pasem ruchu. Następne weekendowe wyłączenie ruchu na ulicy Słomińskiego związane z budową wiaduktów planowane jest w połowie sierpnia.

Inwestycję w ulicy Andersa za kwotę 79 milionów złotych realizuje konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Trzy wiadukty będą powstawały do listopada 2011 r.