Budowa wiaduktów w ulicy Andersa

Trwająca od ubiegłego roku budowa nowych wiaduktów w ulicy Andersa nabiera tempa. Plany przewidują, że przy sprzyjających warunkach do końca października gotowy będzie pierwszy z trzech zaprojektowanych wiaduktów. Do tego czasu powstać mają także wszystkie te elementy pozostałych dwóch wiaduktów, których budowa powoduje ograniczenia w ruchu na ul. Słomińskiego. Organizacja ruchu na czas rozpoczynającej się budowy II linii metra przewiduje bowiem, że most Gdański wraz z ul. Słomińskiego staną się pod koniec roku objazdami dla samochodów indywidualnych, a to oznacza, że prace przy budowie wiaduktów powodujące ograniczenia w ruchu na ul. Słomińskiego muszą być już wówczas ukończone.

Aby zrealizować budowę w przyjętym terminie konieczne jest wprowadzenie w nocy z 6 na 7 kwietnia zmian w organizacji ruchu, w tym zamknięcie ulicy Andersa na odcinku od ulicy Dawidowskiego do ulicy generała Zajączka. Objazd będzie prowadził ulicami: Krajewskiego, Zakroczymską,  Konwiktorską oraz Sanguszki.

Z ruchu wyłączona zostanie także jedna jezdnia ulicy Słomińskiego na odcinku od Dworca Gdańskiego do przystanku autobusowego Bonifraterska. Ruch w kierunku Pragi poprowadzony będzie objazdem ulicami: Dawidowskiego – prostopadle przez zamkniętą ul. Andersa – ul. Bonifraterską do ul. Słomińskiego. W kierunku Woli, na zwężonym odcinku ulicy Słomińskiego  kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu.

Dzięki wprowadzonym zmianom, 7 kwietnia rozpocznie się demontaż tymczasowego wiaduktu nad ulicą Słomińskiego. Konstrukcja tymczasowa nad torami kolejowymi posłuży pieszym do początku maja. Konieczność jej demontażu po tym czasie wynika z przyjętego harmonogramu prac przy budowie nowego wiaduktu, na który wpływ miał uzgodniony z PKP PLK regulamin wyłączeń trakcji kolejowej.

Od 7 kwietnia prowadzone będą także prace przy przebudowie torowiska tramwajowego wzdłuż Słomińskiego. Zmiana lokalizacji torowiska jest konieczna do wybudowania podpór pod nowe obiekty. Tymczasowe torowisko będzie funkcjonowało do połowy września.

Rozbiórka starego wiaduktu nad ulicy Słomińskiego, która rozpocznie się 16 kwietnia i potrwa do 19 kwietnia, oznacza całkowite wyłączenie w tych dniach z ruchu ulicy Słomińskiego. Po rozebraniu starej przeprawy ruszą prace związane z wykonaniem podpór pod nowe wiadukty. Pierwszy gotowy będzie wiadukt zachodni, od strony Dworca Warszawa Gdańska i to on posłuży do przywrócenia ruchu w ul. Andersa. Kolejne dwie przeprawy będą powstawały do października 2011 roku.

Nowe wiadukty w ulicy Andersa za kwotę 79 milionów złotych buduje konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.