Budowa ulic Marsa i Żołnierskiej

Trwają prace przygotowawcze na budowie ulic Marsa i Żołnierskiej. Pod koniec maja rozpocznie się zasadniczy etap robót, z którym będą wiązały się ograniczenia w ruchu.

W trzeciej dekadzie maja 2016 r. planowane jest wykonanie następujących prac:

- zamknięcie i przebudowa wschodniej jezdni Żołnierskiej od Marsa do Strażackiej, rozbiórka i odbudowa wschodnich wiaduktów nad torami i Strażacką,

- budowa zachodniej jezdni Żołnierskiej od Strażackiej do granicy miasta,

- budowa łącznic węzła Czwartaków, a po ich wykonaniu przełożenie na nie ruchu i rozpoczęcie budowy wiaduktów jezdni głównych,

- rozpoczęcie budowy pozostałych obiektów: wiaduktów wewnętrznych nad torami w ul. Marsa, estakady i kładki dla pieszych.

W drugim kwartale 2017 r., zaplanowano następujące działania:

- przełożenie ruchu na nowo wybudowaną jezdnię wschodnią Żołnierskiej, zamknięcie i budowa jezdni zachodniej, rozbiórka i odbudowa zachodnich wiaduktów nad torami i Strażacką,

- przełożenie ruchu na nowo wybudowaną jezdnię zachodnią Żołnierskiej od Strażackiej do granicy miasta, zamknięcie i przebudowa starej jezdni,

- kontynuacja budowy pozostałych obiektów.