Budowa Cybernetyki - 17 Stycznia: zmiany w organizacji ruchu

W związku z budową kładki dla pieszych dziś o godz. 21.30 na ul. Rzymowskiego w rejonie skrzyżowania z Cybernetyki będą wprowadzone zmiany. Wyłączony z ruchu zostanie pas do skrętu w prawo w ul. Cybernetyki w kierunku Orzyckiej (niemniej pozostanie możliwość skrętu w prawo), a na sąsiedniej jezdni prowadzącej w kierunku ul. Puławskiej - pas lewy. Taka organizacja ruchu potrwa do czasu zakończenia budowy, co - zgodnie z umową - ma nastąpić na koniec 2010 r. Budowa kładki jest elementem inwestycji polegającej na poszerzeniu ulic: Cybernetyki i 17 Stycznia oraz budowy wiaduktu nad torami kolejowymi, który połączy te ulice.