Al. Wilanowska - rozpoczynamy budowę

16 października 2008 r. podpisana została umowa z konsorcjum firm: Pol - Aqua SA i Budownictwo Drogowe Altkom z Ukrainy na modernizację al. Wilanowskiej od ul. Sobieskiego do Doliny Służewieckiej. Prace za sumę prawie 51 mln zł mają być wykonane w ciągu 14 miesięcy.
Modernizacja będzie polegała na  wybudowaniu jezdni północnej, remoncie jezdni południowej, przebudowie skrzyżowania al. Wilanowskiej z Sobieskiego, budowie ścieżek rowerowych, chodników, drogi serwisowej, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnych, regulacji Potoku Służewieckiego.

Obie jezdnie będą miały po 7 m szerokości i dodatkowe wydzielone pasy do skrętu w prawo, lub w lewo na skrzyżowaniach i zjazdach. Jezdnie oddzielone będą pasem zieleni. W ramach inwestycji przewiduje się również budowę odcinka al. Rzeczypospolitej o długości ok. 90m, stanowiącego południowy wlot przebudowywanego skrzyżowania al. Wilanowskiej i ul. Sobieskiego.
Po południowej stronie al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Karczocha do ul. Nałęczowskiej bis planuje się budowę brakujących fragmentów jezdni serwisowej, obsługującej przyległe osiedla.
Ścieżka rowerowa będzie biegła po północnej stronie al. Wilanowskiej na całej długości projektowanego odcinka, oraz po stronie południowej na długości ok. 100m od Doliny Służewieckiej do ul. Fosy.
W ramach inwestycji planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniach: al. Wilanowskiej i ul. Karczocha, al. Wilanowskiej i ul. Nałęczowskiej bis, al. Wilanowskiej i ul. Sobieskiego oraz na przejściu dla pieszych na wysokości osiedla Arbuzowa.

Na zdjęciu: dyrektor ZMID Anna Piotrowska, zastępca dyrektora ZMID Andrzej Marecki, dyrektor pionu drogowego Pol - Aqua Janusz Andrzej Lewandowski, dyrektor ds. robót drogowych Pol - Aqua Mariusz Selke.