Al. Polski Walczącej otwarta

W sobotę 2 lutego otwarta została nowo wybudowana al. Polski Walczącej (ul. Czerniakowska bis), która łączy ul. Czerniakowską z Trasą Siekierkowską i ul. Wolicką.

Al. Polski Walczącej to droga dwujezdniowa o łącznej długości 1,9 km. Wzdłuż ulicy wybudowano chodniki, drogi rowerowe oraz posadzono 147 drzew i 7300 krzewów. Powstało także sześć skrzyżowań z sygnalizacją świetlną- są to skrzyżowania z ulicami:  Zwierzyniecką, Grupy AK „Kampinos”, Grupy AK „Północ”, Batalionu AK „Bałtyk oraz z al. Józefa Becka (Trasą Siekierkowską). Wraz z nową drogą wybudowany został wodociąg i kanalizacja sanitarna.

Umowa na realizację inwestycji została podpisana w kwietniu 2017 r. Prace zrealizowała firma Budimex.