sobota, 18 września 2021

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Adres Inwestycji: ul. Stara 4, dz. nr ew. 20/2 w obrębie 5-02-06, 00-231 Warszawa – Śródmieście.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Dokumentacja projektowa i przetargowa: MP STUDIO PROJEKT Małgorzata Zyskowska z Olsztyna

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji

  • 23 listopada 2016 roku została wydana Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 67/CP/ŚRÓ/2016.

Październik 2016

  • 5 września 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą MP STUDIO PROJEKT Małgorzata Zyskowska na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  • 4 sierpnia 2016 roku w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert.
  • 15 lipca 2016 roku SZRM ogłosił przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-przetargowej. Szczegóły: http://szrm.pl/numer-ogloszenia-137909-2016-data-zamieszczenia-15-07-2016/
  • 16 czerwca 2016 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXX/731/2016 wprowadzająca inwestycję do WPF m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

III. Trochę historii

W roku 1928 zostało utworzone pierwsze Ognisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy, którego dyrektorem był Kazimierz Lisiecki ,,Dziadek”, uznany za pioniera pedagogiki opiekuńczej i twórcę nowego nurtu w systemie opiekuńczym w Polsce. Wprowadził on nową formę pracy wychowawczej, tzw. Ognisko. Główną ideą Lisieckiego było wychowanie swoich podopiecznych na sprawiedliwych, pracowitych, uczciwych i nastawionych prospołecznie ludzi. Dnia 1 lipca 2015 roku zostało powołane Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, jako nowa jednostka na bazie dotychczasowej organizacji – Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Ogniska zgodnie z tradycją, jako placówki wsparcia dziennego, będą wspomagać młodych warszawiaków w rozwoju, w odkrywaniu i urzeczywistnianiu ich potencjałów.

W skład Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wchodzą:

  1. Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”;
  2. Centrum Socjoterapii;
  3. Centra Inicjatyw Lokalnych;
  4. Warszawska Strefa Rodziny.

IV. Opis obiektu

Budynek znajduje się na skarpie przy ul. Starej 4 na terenie układu urbanistycznego Nowego Miasta w Warszawie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1196. Obiekt ten o kształcie prostokąta (wymiary 14,92×11,80 m) został oddany do użytkowania w latach 60-tych XX w. z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Wykonany został w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych, dachu płaskim niewentylowanym. Po adaptacji do nowych wymagań użytkownika, tj. Centrum Wspierania Rodzin ,,Rodzinna Warszawa’’ w budynku powstaną pomieszczenia biurowe, sale szkoleniowe, pomieszczenia multimedialne, sala konferencyjna oraz archiwum. Będą też pomieszczenia dla asystentów rodziny. Zmiana użytkowania pozwoli rozszerzyć działalność CWR Rodzinna Warszawa o nowe działania na rzecz dzieci i ich rodzin.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 13 października 2016 godz 11:29
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 24 maja 2017 godz 9:45