niedziela, 13 czerwca 2021

W dniu 11 marca 2020 roku, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

Realizacja inwestycji zakłada budowę budynku Izby Pamięci, który będzie pełnił funkcje edukacyjno – martyrologiczne, pawilonu wejściowego – stanowiącego niezbędne zaplecze techniczne dla budynku Izby oraz segmentów Muru Pamięci – nośników tabliczek z nazwiskami dla ponad stu tysięcy ofiar cywilnych i wojskowych Powstania Warszawskiego oraz Rzezi Woli. Budynek Izby Pamięci składać się będzie z bloków mieszczących konkretne funkcje, ograniczonych dwiema, masywnymi ścianami. Budynek ma być ulokowany w parkowej części, z dala od kurhanu i mogił. Wewnątrz znajdować się będą wystawy dokumentujące historię cmentarza, życie w okupowanej stolicy oraz ekspozycje poświęcone zbrodniom niemieckim w Warszawie.

Więcej informacji:

Ogłoszenie nr 516560-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.

Termin składania ofert upływa 26 marca 2020 roku o godz. 11:30 a o godzinie 12.00 nastąpi otwarcie ofert w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 13 marca 2020 godz 8:26
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 31 marca 2020 godz 0:53