Próby obciążeniowe na nowym wiadukcie w ciągu ulicy Marsa

Zakończyły się trwające dwa dni próby obciążeniowe nowo wybudowanego wiaduktu w ciągu ulicy Marsa.

Projekt próbnego obciążenia przewidywał przeprowadzenie obciążeń statycznych i dynamicznych.

W części statycznej, która odbyła się 27 listopada udział wzięło sześć czteroosiowych samochodów ciężarowych załadowanych piaskiem. Całkowita masa załadowanego pojazdu wynosiła 32 tony.

Samochody były rozstawiane zgodnie z przygotowanym projektem, tak aby zrealizować dziewięć schematów obciążenia - ośmiu przęsłowych i jednego podporowego. Podczas prób statycznych zmierzono ugięcie dźwigarów głównych oraz wykonano pomiar osiadania podpór.

Do przeprowadzenia trwającej 28 listopada części dynamicznej, na nowym wiadukcie przygotowane zostały dwa sztuczne progi o wysokości 50 mm.  W obciążeniach uczestniczyły dwa samochody ciężarowe - każdy o całkowitej masie 32 tony, które rozpędzone najeżdżały na progi. Zjeżdżający z progu samochód wywoływał drgania mierzone przez zamontowane na konstrukcji czujniki indukcyjne. Wyniki próby dynamicznej posłużą m.in. do określenia częstości drgań i poziomu ich tłumienia.

Podczas dwudniowej próby obciążeniowej trwały także oględziny konstrukcji i obserwacja łożysk wiaduktu.

Planowanym terminem udostępnienia do ruchu nowego wiaduktu w ulicy Marsa jest przełom roku 2012 i 2013.