niedziela, 17 października 2021

W Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

LP

NAZWA REJESTRU

ZESPÓŁ PROWADZĄCY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

NUMER TELEFONU

1

Rejestr pracowników i emerytów

Zespół ds. Kadr i Organizacji Joanna Kowalska 22 277 59 20
2

Rejestr spraw sądowych

Zespół Radców Prawnych Anna Błaszczak 22 277 59 13
3

Rejestr zamówień publicznych

Zespół ds. Zamówień Publicznych   22 277 59 95
4

Rejestr umów
i wydatków inwestycyjnych
*

Zespół ds. Umów Katarzyna Bieniek 22 277 59 60
5

Rejestr umów z wydatków bieżących*

Zespół ds. Zarządzania Nieruchomościami
i Spraw Administracyjnych
Dorota Zawadka 22 277 58 80
6

Rejestr skarg i wniosków

Zespół ds. Kadr i Organizacji Małgorzata Krasowska-Kosmala 22 277 59 22

7

Rejestr wniosków o udostępnienie
informacji publicznej

Zespół ds. Kadr i Organizacji Małgorzata Krasowska-Kosmala 22 277 59 22
8

Rejestr zarządzeń i pism okólnych

Zespół ds. Kadr i Organizacji Małgorzata Krasowska-Kosmala 22 277 59 22

9

Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych

Samodzielne stanowisko
ds. Kontroli Zarządczej i Bezpieczeństwa Informacji – Inspektor Ochrony Danych
Barbara Kamecka 22 277 59 05

10

Rejestr pełnomocnictw zewnętrznych i wewnętrznych

Zespół ds. Kadr i Organizacji Małgorzata Krasowska-Kosmala 22 277 59 22

* Umowy są publikowane w Centralnym Rejestrze Umów m.st. Warszawy
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/umowy/default.htm

Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764 z późn. zm.).  Zawartość rejestru jest jawna, z wyłączeniem danych podlegających ochronie, w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922), tajemnicę przedsiębiorcy oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przekazuje osobom zainteresowanym informacje zawarte w powyższych rejestrach na podstawie złożonego wniosku i w zgodzie z obowiązujacymi przepisami prawa. Wniosek o udzielenie informacji publicznej składany jest do Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta poprzez Sekretariat SZRM (więcej informacji: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ).

Archiwum zakładowe Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta mieści się w siedzibie jednostki (ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa).

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:16
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Truskawa - 29 kwietnia 2020 godz 8:26