niedziela, 20 września 2020

20 sierpnia br. w SZRM odbyło się publiczne ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

W uroczystości publicznego ogłoszenia wyników konkursu ze strony władz miasta udział wzięli Pani Prezydent Renata Kaznowska oraz Pan Piotr Sawicki Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego. Organizatora konkursu, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta reprezentował Dyrektor SZRM Paweł Barański.

Zabierając głos, wszyscy zgodnie podkreślali, że to kolejny etap działań na rzecz rewitalizacji Pragi, przywracania do życia i dla mieszkańców kolejnych fragmentów miasta. Podkreślono również element konsultacji społecznych oraz wkład ekspertów uławiające wyłonienie zwycięskich prac. Podziękowano również członkom sądu konkursowego za ciężką pracę.

Przewodniczący sądu konkursowego architekt Tomasz Konior, poinformował m.in., że I nagrodę – pieniężną w wysokości  50.000,00 zł brutto wraz z zaproszeniem do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej uzyskała praca numer 3702847:

TREKTURA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA

Zespół Autorski:

TOMASZ GINTER,

Łukasz Katarzyński,

Alicja Tomaszewicz,

Stefania Kochaniak,

Sylwia Marcinowska,

Pierwszą Nagrodę, realizacyjną przyznano za:

– Koncepcję architektoniczną, która  we właściwy sposób zachowuje historyczne walory dwóch (objętych konkursem) z czerech dawnych magazynów mebli Wróblewski i Ska. Nadto w budynku pod adresem ul. Inżynierska 3, poprzez użycie współczesnych materiałów, opowiedziano już całkiem niedawne losy budynku, jednocześnie dobrze, elastycznie  wykorzystując  możliwości lokalizacji funkcji opisanych regulaminem konkursu i ich technicznej obsługi w obu budynkach.

– Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która posiada  potencjał na funkcjonowanie całego terenu jako fragmentu kwartału na dziś i w przyszłości, respektującą współczesną tożsamość miejsca i odpowiadającą w dużym stopniu na potrzeby wyartykułowane przez mieszkańców i potencjalnych użytkowników podczas konsultacji.

– Pomysł autorów pracy wykorzystania ciągu pieszo – rowerowego, przebiegającego przez budynki od ul. Targowej do Inżynierskiej, nie tylko jako połączenia funkcjonalnego, ale ciągu widokowego, którego architektoniczne ukształtowanie współgra z sąsiadującym zagospodarowaniem i wpływa na optyczne powiększenie przestrzeni i odkrywanie  kolejnych, w tym zielonych wnętrz i zaułków.

– Wykorzystanie dachów budynków gospodarczych jako tarasów widokowo – użytkowych, które także konsekwentnie wpisują się w idę funkcjonalnego i optycznego powiększenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Tomasz Truskawa - 20 sierpnia 2018 godz 15:25
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Truskawa - 4 września 2018 godz 9:55