niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.01.2021r.

na

Dostawę i montaż ściennych dozowników łokciowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.01.2021r. – pobierz

Załączniki do ogłoszenia

Załączniki do zamówienia z dnia 29.01.2021r. od 1 do 2 – pobierz

Informacja dotycząca terminu realizacji zamówienia z dnia 29.01.2021 r.

Informacja o terminie realizacji zamówienia z dnia 29.01.2021 r. – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – korespondencja

Pismo SZRM z dn. 02.02.2021 r_ pytania – pobierz

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach z dnia 03.02.2021r. – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dariusz Eliasiuk - 29 stycznia 2021 godz 14:01
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Eliasiuk - 9 lutego 2021 godz 13:34