Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S120-290867

Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”.