Budowa ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna (Trasa S8)

Budowa ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna (Trasa S8)

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnicy Bemowo.

3 marca 2021 r. podpisana została umowa z firmą JPPC Sp. z o.o. na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do przebudowy drogi. Długość projektowanego odcinka to ok. 0,4 km.  Prace projektowe potrwają 13 miesięcy.

Zgodnie z założeniami, ul. Lazurowa na projektowanym odcinku ma być drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, chodnikami i ścieżką rowerową. Na skrzyżowaniu z ul. Narwik planowane jest naziemne przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Inwestycja wchodzi w skład projektu pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej” planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.