wtorek, 20 kwietnia 2021

Praska kamienica, w której trwa kapitalny remont i modernizacja, będzie mieścić dwie funkcje kulturalną – Teatr Baj dla dzieci i oświatową – Przedszkole nr 163.

Trwające roboty budowlane zmierzają ku końcowi. Wykonawca montuje stolarkę i ślusarkę, układa gresy i glazury w łazienkach, realizuje prace związane z instalacjami: wodociągowymi, sanitarnymi, kanalizacyjnymi. Ponadto intensywnie prowadzi prace związane z realizacją technologii teatralnych. Na wiosnę przystąpi do uporządkowania i zagospodarowania terenu. Jako ciekawostkę należy dodać, że Wykonawca przeprowadza transfer odnalezionej polichromii. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi zostanie ona umieszczona w nowym widocznym miejscu.

Założeniem rewitalizacji jest powrót do budynku przy Jagiellońskiej 28, Teatru Baj i Przedszkola, tak by funkcjonowały w dwóch odrębnych strefach. Teatr zajmie powierzchnię centralną od ulicy Jagiellońskiej oraz piętro 4 i poddasze w części prostopadłej do Teatru  (południowo-wschodniej). Teatr będzie miał dwie nowoczesne sale widowiskowe. Salę główną na piętrze ze 180 miejscami na widowni i ruchomą sceną oraz salę kameralną na trzecim piętrze, przeznaczoną dla grup po 25 osób. Odnowione zostanie wejście do teatru od strony frontowego dziedzińca. W przestronnym holu znajdą się kasa biletowa, szatnia, portiernia i łazienki. Na drugim piętrze przewidziano przestrzeń wystawowo-edukacyjną z Muzeum Lalek. Zaplecze techniczne oraz garderoby ulokowane zostaną na parterze, a powierzchnie magazynowe zaprojektowano na poziomie -1. Piętro 4 południowo-wschodniej części budynku przeznaczono na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Na poddaszu zaś przewidziano część techniczną i plastyczną pracownię tworzenia dekoracji teatralnych. Teatr zajmie powierzchnię użytkową netto  ok 2 500 m².

Przedszkole nr 163 zostanie wprowadzone do pomieszczeń usytuowanych na czterech kondygnacjach skrzydła południowo-wschodniego. Do pomieszczeń Przedszkola zapewniono dostęp od strony dziedzińca południowo-wschodniego. Na parterze przewidziano szatnię z toaletami i kuchnię do codziennego przygotowywania posiłków dla 150 dzieci. Dla sześciu sal przedszkolnych, sali gimnastycznej i świetlicy oraz pomieszczeń biurowo-administracyjnych, socjalnych, sanitarnych i gospodarczych przewidziano piętra od pierwszego do czwartego. Przedszkole po remoncie przyjmie około 150 dzieci. Powierzchnia użytkowa netto przedszkola to  ok 1 500 m².

Obiekt w wyniku modernizacji zostanie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zapewnią to odpowiednio wyprofilowane pochylnie i windy. Chodniki i przejazdy zapewnią czytelny układ komunikacyjny dla wszystkich użytkowników. Wjazd na dziedziniec południowo-wschodni od strony ul. Jagiellońskiej dostępny będzie tylko dla pojazdów zaopatrzenia, służb oczyszczania i straży pożarnej. Na terenie obok budynku posadzonych zostanie 14 drzew, krzewy oraz powstaną trawniki. W tej zielonej otulinie z elementami małej architektury, znajdzie się atrakcyjny plac zabaw. Bezpieczeństwo obiektu i otoczenia wokół budynku poprawi zainstalowany monitoring.

W budżecie miasta na gruntowny remont i modernizację gmachu należącego do miasta st. Warszawy, zarezerwowano nieco ponad 30 mln zł. Termin zakończenia inwestycji założono maksymalnie na przełom lipca i sierpnia w celu udostępnienia obiektu docelowym użytkownikiem i rozpoczęcia działalności Przedszkola od września 2020 roku.

Informacje o inwestycji:

Zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.
Adres Inwestycji: ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa Praga – Północ.
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonawca programu Funkcjonalno – Użytkowego: Konsorcjum: Studium Spółka z o.o Spółka komandytowa – Lider Konsorcjum oraz Studium Spółka z o.o. – Partner Konsorcjum
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum firm: T4B Budownictwo Sp. z o.o. – Lider; T4B Sp. z o.o. – Partner
Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 17 lutego 2020 godz 13:01
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 17 lutego 2020 godz 13:01