piątek, 14 sierpnia 2020

  Budynki komunalne w Wawrze – otwarcie ofert

  12 grudnia 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy dwóch budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynków komunalnych na terenie dzielnicy Wawer’’. W związku z postępowaniem wpłynęło dziewięć ofert. Szczegóły http://szrm.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2018s-200-454812

  czytaj więcej

  Otwarcie ofert

  W dniu 12 grudnia 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu dotyczącym wykonania wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze”. W postępowaniu wpłynęło 15 ofert. Szczegóły http://szrm.pl/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-z-dnia-04-grudnia-2018-r

  czytaj więcej

  Podpisanie umowy dot. Centrum Kreatywności Nowa Praga

  W dniu 9 listopada br. została umowa z firmą TREKTURA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ GINTER ŁUKASZ KATARZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest opracowanie, na podstawie wybranej koncepcji architektoniczno-budowlanej, dokumentacji projektowej i przetargowej na adaptację nieruchomości przy ulicy Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”. Umowa został podpisana w wyniku rozstrzygniętego konkursu, procedura Nr RZP-II-WI/12/DZP-1/2018.

  czytaj więcej

  Modernizacja Bursy nr 4 w Warszawie

  W dniu 8 listopada 2018 roku została podpisana umowa z firmą GRUPA RB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 w Warszawie”. Do zawarcia umowy doszło w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, procedura Nr RZP-II-WI/8/DZP-1/2018.

  czytaj więcej

  Umowa dotycząca budynku na Pl. Starynkiewicza

  7 listopada SZRM podpisał umowę na wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego budynku biurowego wraz z działką zlokalizowanego przy Placu Starynkiewicza 7/9 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze.” Umowa została podpisana z firmą WOJSCIECH GAWINOWSKI Vostok Design z Krakowa.

  czytaj więcej

  Przetarg na roboty budowlane na ul. Halnej

  W dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg na dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie. Szczegóły http://szrm.pl/ogloszenie-nr-644555-n-2018-z-dnia-2018-11-07-r/ 

  czytaj więcej

  Szpital Południowy

  Największa warszawska inwestycja w sektorze służby zdrowia nabiera ostatecznego kształtu. Choć wiecha zawisła na budynku 27 kwietnia br., to nie oznaczało to jednak zakończenia wszystkich prac budowlanych, a jedynie zamknięcie pewnego etapu.

  Sama bryła budynku, której ostateczny kształt znamy już od pewnego czasu, zmienia się nadal m.in. zyskując zewnętrzną elewację. W budynku montowane są również okna.

  Zmienia się również wnętrze budynku. Trwają prace instalacyjne w piwnicach i na poszczególnych kondygnacjach.

  Udało się również zabetonować płytę lądowiska dla śmigłowców, co nie było zadaniem prostym i nie oznacza zakończenia prac na tym fragmencie szpitala.

  Szpital ma być oddany do użytku w 2019 roku.

  czytaj więcej

  Oferty dot. Placu Starynkiewicza

  Informujemy, że upłynął termin składania ofert na wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze”. Do momentu upłynięcia terminu złożono trzy oferty. Szczegóły http://szrm.pl/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-z-dnia-08-10-2018-r/

  czytaj więcej

  Przetargi w Wawrze

  Informujemy, że zostały ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej oraz przy ul. Włókienniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer”. Szczegóły ul. Korkowa http://szrm.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2018s-200-454884/ i ul. Włókiennicza http://szrm.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2018s-200-454812/

  czytaj więcej

  Aleja Główna w ZOO

  Aleja Główna w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w nowej odsłonie. Zmieniła się nie tylko nawierzchnia ale również otoczenie. Nowe ławki, kosze na śmieci oraz inne elementy nadają jej nowy wygląd. Więcej http://szrm.pl/modernizacja-alei-glownej-w-zoo/

  czytaj więcej

  Modernizacja na ul. Różanej

  Trwa modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24 na warszawskim Mokotowie. Więcej na zdjęciach http://szrm.pl/zespol-szkol-rozana-2224/

  czytaj więcej

  Stara 4

  W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu”, na obiektach zlokalizowanych przy ul. Starej 4 w jednej z części trwają dostawy wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń. W drugiej części budynku trwają prace instalacyjne i ogólnobudowlane.

  czytaj więcej

  Pałacyk Konopackiego

  Fatalny stan budynku (widoczny na zdjęciach) wymaga przeprowadzenia wielu prac zabezpieczających i konserwacyjnych. Przede wszystkim odgrzybienia, które choć mało efektowne, muszą jednak przynieść efekt. Tak, by obiekt mógł przez kolejne lata, nieprzerwanie służyć mieszkańcom Warszawy. Szczegóły http://szrm.pl/palacyk-konopackiego/

  czytaj więcej

  Okopowa 5A

  Trwają prace modernizacyjne w budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 5A. Szczegóły http://szrm.pl/modernizacja-budynku-bursy-nr-6-przy-ul-okopowej-55a/

  czytaj więcej

  Jagiellońska 28

  Budynek Teatru Baj odzyskuje dawny blask, jednocześnie przystosowywany jest do pełnienia nowych funkcji. Więcej szczegółów http://szrm.pl/ul-jagiellonska-28/

  czytaj więcej

  Prace na ul. 11 Listopada

  Trwają prace wykończeniowe w budynku przy ul. 11 Listopada, dzięki czemu miasto uzyska 900 m² nowoczesnej przestrzeni na pomoc społeczną. Więcej informacji http://szrm.pl/placowka-opiekunczo-wychowawcza-i-osrodek-interwencji-kryzysowej-na-pradze-polnoc/

  czytaj więcej

  Paska 10

  W dniu dzisiejszym (8 października 2018 r.) podpisana została umowa z formą „SAWA-TECH. Projektowanie-wykonawstwo” spółka z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie”. Więcej szczegółów http://szrm.pl/ogloszenie-nr-593344-n-2018-z-dnia-2018-07-27-r/

  czytaj więcej

  Halna 32

  W budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 przy ul. Halnej 32 do czasu wyłonienia nowego wykonawcy trwają prace zabezpieczające. Umowa z poprzednim wykonawcą została wypowiedziana przez SZRM w sierpniu br.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  czytaj więcej

  Tarchomińska 4

  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Tarchomińskiej 4 w Warszawie uzyskał pozwolenie na użytkowanie w części szkolnej. Natomiast w części przedszkolnej tego obiektu trwają prace wykończeniowe, jednocześnie dostarczane jest wyposażenie.

   

  czytaj więcej

  Otwarcie ofert dotyczących Halnej 32

  5 października br. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w związku z ogłoszeniem nr 619850-N-2018 z dnia 2018-09-20 r. dotyczącym na dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie. Wpłynęły cztery oferty. Szczegóły http://szrm.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-nr/

  czytaj więcej

  Przetarg na roboty budowlane na ul. Halnej

  W sierpniu br. SZRM zmuszony został do odstąpienia od umowy z dotychczasowym wykonawcą inwestycji na ul. Halnej. Jednak inwestycja musi zostać dokończona, ogłoszony został przetarg, który ma wyłonić nowego wykonawcę w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie. na początku października br. Więcej szczegółów http://szrm.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-nr/

  czytaj więcej

  Otwarcie ofert

  W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert złożonych w związku z ogłoszeniem nr 601564-N-2018 z dnia 31 sierpnia 2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”. Więcej szczegółów http://szrm.pl/ogloszenie-nr-601564-n-2018-z-dnia-2018-08-31-r/

  czytaj więcej

  Budowa kanału zbiorczego na Placu Defilad

  W dniu 8 września 2018 roku został ogłoszony przetarg na budowę kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad – termin składania ofert 19 października 2018 roku. Głównym założeniem kanału zbiorczego jest uwolnienie terenów wokół Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie od sieci i instalacji, które obecnie są tam zlokalizowane w celu umożliwienia realizacji zabudowy na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego kanał zbiorczy składający się z dwóch równoległych tuneli, w których będą układane kable elektroenergetyczne i teletechniczne (kanał suchy) oraz sieć wodociągowo-ciepłownicza (kanał mokry), ma obsługiwać – zasilać w infrastrukturę techniczną nowe inwestycje zlokalizowane na Placu Defilad.

  Przyjęta metoda budowy kanału zbiorczego zakłada postać żelbetowej rynny przykrytej płytą stropową w otwartym wykopie o długości ok. 851 m z wykuszami niezbędnymi do zamontowania odpowiedniej ilości puszek umożliwiających wyprowadzenie sieci teletechnicznych na zewnątrz kanału.

  Po wyłonieniu wykonawcy na roboty budowlane SZRM przewiduje rozpoczęcie robót na przełomie roku 2018 i 2019. Termin zakończenia realizacji powyższego zadania inwestycyjnego przewidziano do końca listopada 2020 roku.

  Ze względu na realizację kanału zbiorczego, który otacza budynek Pałacu Kultury i Nauki z trzech stron (północ, wschód i południe) będą występowały istotne utrudnienia. Dlatego zaproponowano podział realizacji inwestycji na fazy, które poprzez określony zasięg umożliwiać będą bieżącą obsługę budynku PKiN, w tym także ewakuację oraz dostęp do dróg pożarowych. Zaproponowany podział ma na celu przede wszystkim zmniejszenie utrudnień i niedogodności wynikających z zakresu inwestycji.

  Szczegóły w linku http://szrm.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2018s-173-391720/

  czytaj więcej

  Izba Pamięci na Woli

  W dniu dzisiejszym tj. 10 września została podpisana umowa na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli – prace przygotowawcze”. Umowa została zawarta z Piotrem Bujnowskim, który wygrał konkurs na opracowanie architektoniczne Izby.

  Termin zakończenia wykonania dokumentacji projektowo-przetargowej określono w umowie na 10 sierpnia 2019 roku.

  czytaj więcej

  Ogłoszenie wyników konkursu

  20 sierpnia br. w SZRM odbyło się publiczne ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

  W uroczystości publicznego ogłoszenia wyników konkursu ze strony władz miasta udział wzięli Pani Prezydent Renata Kaznowska oraz Pan Piotr Sawicki Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego. Organizatora konkursu, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta reprezentował Dyrektor SZRM Paweł Barański.

  Zabierając głos, wszyscy zgodnie podkreślali, że to kolejny etap działań na rzecz rewitalizacji Pragi, przywracania do życia i dla mieszkańców kolejnych fragmentów miasta. Podkreślono również element konsultacji społecznych oraz wkład ekspertów uławiające wyłonienie zwycięskich prac. Podziękowano również członkom sądu konkursowego za ciężką pracę.

  Przewodniczący sądu konkursowego architekt Tomasz Konior, poinformował m.in., że I nagrodę – pieniężną w wysokości  50.000,00 zł brutto wraz z zaproszeniem do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej uzyskała praca numer 3702847:

  TREKTURA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

  TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA

  Zespół Autorski:

  TOMASZ GINTER,

  Łukasz Katarzyński,

  Alicja Tomaszewicz,

  Stefania Kochaniak,

  Sylwia Marcinowska,

  Pierwszą Nagrodę, realizacyjną przyznano za:

  – Koncepcję architektoniczną, która  we właściwy sposób zachowuje historyczne walory dwóch (objętych konkursem) z czerech dawnych magazynów mebli Wróblewski i Ska. Nadto w budynku pod adresem ul. Inżynierska 3, poprzez użycie współczesnych materiałów, opowiedziano już całkiem niedawne losy budynku, jednocześnie dobrze, elastycznie  wykorzystując  możliwości lokalizacji funkcji opisanych regulaminem konkursu i ich technicznej obsługi w obu budynkach.

  – Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która posiada  potencjał na funkcjonowanie całego terenu jako fragmentu kwartału na dziś i w przyszłości, respektującą współczesną tożsamość miejsca i odpowiadającą w dużym stopniu na potrzeby wyartykułowane przez mieszkańców i potencjalnych użytkowników podczas konsultacji.

  – Pomysł autorów pracy wykorzystania ciągu pieszo – rowerowego, przebiegającego przez budynki od ul. Targowej do Inżynierskiej, nie tylko jako połączenia funkcjonalnego, ale ciągu widokowego, którego architektoniczne ukształtowanie współgra z sąsiadującym zagospodarowaniem i wpływa na optyczne powiększenie przestrzeni i odkrywanie  kolejnych, w tym zielonych wnętrz i zaułków.

  – Wykorzystanie dachów budynków gospodarczych jako tarasów widokowo – użytkowych, które także konsekwentnie wpisują się w idę funkcjonalnego i optycznego powiększenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

   

  czytaj więcej

  Budynek przy ul. 11 Listopada

  Na warszawskiej Pradze Północ w starym budynku administracyjnym ZGN oraz pomieszczeniach gospodarczych został przeprowadzony generalny remont, a oba obiekty zostaną przebudowane i połączone łącznikiem. Dzięki modernizacji przy ul. 11 Listopada powstanie około 900 m² nowoczesnej powierzchni przeznaczonej na działania z zakresu pomocy społecznej.

   

  czytaj więcej

  Prace na Jagiellońskiej 28

  Trwają prace w budynku przy ul. Jagiellońskiej 28, który łączyć będzie funkcje kultury oraz oświaty: Teatru BAJ i Przedszkola nr 183. W części teatru znajdą się otwarte dla gości sale teatralne, pomieszczenia przeznaczone dla Muzeum Lalek oraz zaplecze techniczne i biurowo-administracyjne.

   

  czytaj więcej

  Tarchomińska 4 na finiszu

  Na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 na Pradze trwają ostatnie prace, w tym porządkowe. Wszystko wskazuje na to, że od września uczniowie trafią do nowych, nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych. Mimo trwających ostatnich prac w budynku pojawia się już wyposażenie.

  czytaj więcej

  Zamówienie publiczne ul. Paska 10

  Do 9 sierpnia br. można składać oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie”. Szczegóły w linku http://szrm.pl/ogloszenie-nr-593344-n-2018-z-dnia-2018-07-27-r/

  czytaj więcej

  Pracownik SZRM na podium

  W dniach 17-22 VII br. w miejscowości Szeged (Węgry) odbywały się XI Klubowe Mistrzostwa Świata Smoczych Łodzi IDBF.

  Dwa złote medale na dystansie 200 i 500 m w konkurencji Senior B Open łodzi 10-cio osobowych zdobyła Spójnia Warszawa, w składzie której walczył nasz pracownik Leszek Izdebski (na zdjęciu). Zawodniczki i zawodnicy stołecznego klubu zdobyli jeszcze trzeci złoty medal w konkurencji Senior A Mix 500 m łodzi 10-cio osobowych na dystansie 500 m.

  W Mistrzostwach Świata wzięło udział około 5.200 zawodników z 30 państw, zrzeszonych w 140 klubach. Dzięki zdobytym trzem złotym medalom Spójnia Warszawa uplasowała się na 7 miejscu w klubowej klasyfikacji medalowej łodzi 10-cio osobowych.

  Relację z wyścigu finałowego na dystansie 200 m można obejrzeć https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1644914015606923&id=100002650210107

  Serdecznie gratulujemy!

  czytaj więcej

  Upłynął termin składania ofert

  Informujemy, że w dniu 22.06.2018 r. o godz. 09:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7” – prace przygotowawcze, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

  Informujemy również, że wpłynęło sześć ofert, które przedstawiamy poniżej wraz z kwotami brutto zaoferowanymi przez Wykonawców: 

  1. LubCom Sp. z o.o., ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin – 126 936,00 zł
  2. APS 97 Bartosz Kozłowski, ul. Powstańców Warszawy 16A/22, 05-500 Piaseczno – 84 870,00 zł
  3. LandCOM Projects Sp. z o.o., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa – 39 412,59 zł
  4. C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki S.C., ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin – 41 992,20 zł
  5. PPHU BROS Piotr Porosa, ul. Roweckiego 7, 61-695 Poznań – 45 264,00 zł
  6. Nobile Polska Sp. z o.o., ul. Rumiana 55/57 lok. 1, 02-954 Warszawa – 84 009,00 zł

  czytaj więcej

  Izba Pamięci na Woli

  20 czerwca br. odbyło się spotkanie związane z przygotowaniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Na Woli”. W spotkaniu uczestniczyli Pani Wanda Traczyk-Stawska, która jest inicjatorką opieki nad cmentarzem Powstańców Warszawy i współinicjatorką ustanowienia w 2015 przez Sejm dnia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy oraz Piotr Bujnowski, autor zwycięskiej pracy konkursowej na opracowanie koncepcji architektonicznej Izby Pamięci. Praca konkursowa jest do pobrania pod poniższym linkiem: https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/oa2eH4rXKwdgBSR

  czytaj więcej

  Centrum Kreatywności Nowa Praga

  Zakończył się kolejny etap konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” (nr 2017/S 242-504031). Wpłynęło osiem prac, które będzie teraz rozpatrywał Sąd Konkursowy.

  czytaj więcej

  Prace na Okopowej

  Ruszyły prace remontowe w bursie przy ul. Okopowej 55A. Trwają prace rozbiórkowe, co widać na załączonych zdjęciach.

  czytaj więcej

  Czarnieckiego 49 z Nagrodą im. Brukalskich

  Efekty prac remontowo – konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Czarneckiego 49 na Starym Żoliborzu, prowadzonych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zyskały uznanie. Trwały one od września 2016 do czerwca 2017 r., odbywały się pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi Stołecznego Konserwatora Zabytków.

  21 maja 2018 r. została przyznana Nagroda im. Brukalskich w kategorii „Renowacja placówki oświatowej” za wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji zabytkowego budynku o wybitnych wartościach artystycznych, historycznych i naukowych. Jury docenia częściowe zachowanie i wyeksponowanie śladów po ostrzale artyleryjskim z okresu II wojny jako “świadka historii”. Całość w linku: http://www.zoliborz.org.pl/kultura/aktualnosci-kulturalne/4192-nagrody-im-brukalskich-rozdane-wsrod-nagrodzonych-burmistrz-krzysztof-bugla.html

  Natomiast opis samej inwestycji znajdziecie Państwo tutaj: http://szrm.pl/zakonczenie-prac-remontowo-konserwatorskich-elewacji-zabytkowego-budynku-zespolu-szkol-specjalnych-nr-100-przy-ul-czarneckiego-49-na-starym-zoliborzu/

  czytaj więcej

  Konkurs na koncepcję pomnika Korfantego

  Miasto st. Warszawa ogłosiło konkurs na pomnik Wojciecha Korfantego, który ma stanąć przed ogrodzeniem parku Łazienkowskiego u zbiegu Al. Ujazdowskich z ul. Agrykola. Szczegóły w linku: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/konkurs-na-koncepcj-pomnika-wojciecha-korfantego

  czytaj więcej

  Na ratunek żółwiom błotnym

  Inwestycja realizowana za pośrednictwem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta dobiega szczęśliwego końca. W sąsiedztwie Ptasiego Azylu i wspomnianego „CITES-u” powstaje wybieg ekspozycyjno-hodowlany, gdzie stado żółwi błotnych od czerwca będzie mieszkać w warunkach możliwie zbliżonych do naturalnych. Reintrodukcja żółwia błotnego, ponowne wprowadzenie do środowiska młodych osobników na terenie województwa mazowieckiego – to główny cel projektu „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Trwają ostatnie prace wykończeniowe na wybiegu dla żółwi błotnych.

  Wybieg będzie udostępniany zwiedzającym, ale tylko z przewodnikiem i w określonych godzinach.

  23 maja obchodzimy Światowy Dzień Żółwia. Dlatego w najbliższą sobotę 26 maja warszawskie ZOO zaprasza na spotkanie z tym zagrożonym gatunkiem.

  Poza żółwiami błotnymi w sobotę obejrzeć będzie można również Robocopa, żółwia promienistego, mieszkańca Ośrodka CITES (na zdjęciu w towarzystwie Pani Dyr. Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy Grażyny Sienkiewicz).

  czytaj więcej

  Nowy wygląd warszawskiego ZOO

  Tegoroczna majówka już się rozpoczęła. Zachęcamy zatem do odwiedzenia warszawskiego ZOO, które dzięki m.in. pracom wykonywanym pod nadzorem SZRM zyskuje nowe oblicze.

  czytaj więcej

  Wiecha na Szpitalu Południowym

  Wieszanie wiechy to mający kilkusetletnią tradycję zwyczaj związany z zakończeniem ważnego etapu budowy – najczęściej po ustawieniu pierwszej krokwi. Tak też było na budowie Szpitala Południowego. Po wylaniu, znajdującej się na wysokości 24 m, betonowej płyty lądowiska dla śmigłowców na najwyższej kondygnacji budowanego Szpitala Południowego, kierownictwo konsorcjum Erbud S.A. i Strabag spółka z o.o. zorganizowało uroczyste podniesienie wiechy. Współorganizatorem były władze miasta i SZRM, jako inwestorzy.

  W uroczystości udział wzięli m.in.:

  • Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy
  • Pan Michał Olszewski Wiceprezydent m. st. Warszawy
  • Pan Maciej Wyszyński Radny m. st. Warszawy
  • Pan Paweł Barański – Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
  • Pan Łukasz Górnicki Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
  • Pan Paweł Chęciński p.o. Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej
  • Pan Roberta Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów
  • Pan Ludwik Rakowski Burmistrz Dzielnicy Wilanów
  • Pani Grażyna Napierska Dyrektor SPZOZ Warszawa-Ursynów
  • Pan Robert Zydel Dyrektor Biura Marketingu m. st. Warszawy

  Nie zabrakło również reprezentantów pracowników budujących nową placówkę. Tak kadry inżynieryjnej, jak i szeregowych pracowników.

  Krótkie przemówienia wygłosili Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy, która zwróciła uwagę na fakt, że pierwsze głosy o potrzebie budowy szpitala na Ursynowie pojawiły się już 30 lat temu ale to właśnie dziś wieszamy na nim wiechę, a za rok nastąpi jego oddanie do użytku. Dyrektor SZRM Paweł Barański podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu, zarówno osobom które przygotowywały przedsięwzięcie od strony formalnej i projektowej, jak i tym, którzy pracowali na samej budowie.

  Głos zabrali również: Roberta Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów, Maciej Wyszyński Radny m. st. Warszawy, Józef Adam Zubelewicz Prezesa Zarządu Erbud SA oraz Pan Dariusz Kolasa przedstawiciel Strabag spółka z o.o. Co ważne, obaj reprezentanci wykonawcy zadeklarowali gotowość do skrócenia terminu oddania szpitala do użytku.

  Przedstawicielom instytucji zaangażowanych w realizację tej inwestycji zostały wręczone pamiątkowe medale.

  Po tej części uroczystości Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy dała sygnał do podniesienia wiechy, która przy pomocy dźwigu została umieszczona na najwyższym punkcie budynku.

  Na zakończenie części oficjalnej uroczystości zaproszono osoby, które otrzymały pamiątkowe medale na krótkie zwiedzanie budowy Szpitala Południowego (SOR – podjazd dla karetek, sale segregacji chorych; OIOM; sale operacyjne, pokoje chorych, opcjonalnie lądowisko dla helikopterów).

  czytaj więcej

  Centrum Kreatywności Nowa Praga

  Ruszają prace w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80. Dzisiaj została podpisana umowa ze spółką MS BUILDING w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających.

  czytaj więcej

  CWR „Rodzinna Warszawa”

  Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” nabiera coraz bardziej realnych kształtów, bowiem 20 kwietnia 2018, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa z firmą „ARCUS TECHNOLOGIE” spółka z o.o., której przedmiotem jest: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

  czytaj więcej

  Podpisanie umowy

  12 kwietnia 2018 w siedzibie SZRM, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa z firmą „LUX – BUD”, której przedmiotem jest zmiana sterowania oświetleniem oraz wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym.

  czytaj więcej

  W Warszawie stanie pomnik Korfantego

  W Warszawie zostało podpisane Porozumienie dotyczące pomnika Wojciecha Korfantego, który ma stanąć w naszym mieście.

  czytaj więcej

  Szpital Południowy

  Aktualny stan inwestycji pn. „Budowa Szpitala Południowego”.
  szczegóły: http://szrm.pl/szpital-poludniowy-2/

  czytaj więcej

  Centrum Edukacji Ekologicznej – podpisanie umowy

  2 marca 2018 roku w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa ze spółką „Kwadratura”. Umowa została podpisana w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), procedura Nr RZP-II-WI/22/DZP-I/2017. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”. Wartość umowy określono na 463.956,00 zł brutto.

  czytaj więcej