poniedziałek, 24 wrzesień 2018

W dniu 9 maja 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z Konsorcjum firm: Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Spółka komandytowa (Lider Konsorcjum) i Panem Szymonem Hermanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ARCHI – PROJEKT SZYMON HERMAN, na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

więcej informacji: http://szrm.pl/opracowanie-dokumentacji-projektowej-i-przetargowej-wraz-z-pelnieniem-nadzoru-autorskiego-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-warszawska-przestrzen-technologiczna-centrum-kreatywnosci/

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Barbara Dżugaj - 9 maja 2017 godz 15:41
Ostatnia aktualizacja: bdzugaj - 9 maja 2017 godz 15:41