środa, 15 lipiec 2020

Dnia 31.08.2017 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – BUDIMPOL Sp. z o.o., ul. Mroźna 13A, 03-654 Warszawa. –  za cenę brutto 8 788 999,99 zł.

Więcej informacji:http://szrm.pl/ogloszenie-nr-548749-n-2017-z-dnia-2017-07-12-r/

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Filipiak - 31 sierpnia 2017 godz 14:34
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Filipiak - 31 sierpnia 2017 godz 14:34