czwartek, 27 czerwiec 2019

logo

Projekt pn.: „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

 

W dniu dzisiejszym SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę SuperBuild Sp. z o.o. z Warszawy.

Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 31 marca 2017 godz 15:17
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 5 kwietnia 2017 godz 12:20