czwartek, 1 października 2020

Umowa na powyższe zadanie inwestycyjne została zawarta w dniu 02 marca 2018 roku z KWADRATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ustalono zakończenie wykonania dokumentacji projektowej w terminie do 330 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 26 stycznia 2019 roku.

Planowane zamierzenie inwestycyjne to budowa na działce nr 8/1 z obrębu 7-10-07 przy ul. Papirusów 1/3 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, budynku Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami terenowymi towarzyszącymi oraz przebudowa istniejącego budynku Leśniczówki. W ramach rozbudowy wybudowane zostaną również drogi i parkingi zapewniające właściwą obsługę budynku.

Zaprojektowany zespół Centrum Edukacji Ekologicznej spełniać będzie funkcję dydaktyczno- ekspozycyjną oraz funkcję konferencyjno-szkoleniową mającą pogłębiać wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej realizowaną w ramach działalności Edukacyjnej Lasów Miejskich. Funkcję uzupełniającą pełni przestrzeń administracyjno-biurowa. Funkcje będą realizowane w nowo wybudowanym budynku CEE oraz zaadaptowanym na w/w funkcje budynku leśniczówki.

Nowoprojektowany budynek CEE będzie zlokalizowany w głębi działki od strony południowej. Budynek zawiera strefy ekspozycyjną, dydaktyczną, konferencyjną oraz administracyjno-biurową. Bryłę budynku zróżnicowano pod względem wysokości, przekrycia dachu oraz materiałów na elewacji. Wszystkie zabiegi mają na celu harmonijne wkomponowanie nowoprojektowanej zabudowy w krajobraz.

Cały teren ogólnodostępny wraz z budynkami CEE i leśniczówki zaprojektowany został jako dostępny dla osób niepełnosprawnych.

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lipca 2018 godz 10:46
Ostatnia aktualizacja: szrm - 2 lipca 2018 godz 10:46