poniedziałek, 18 luty 2019

Dnia 06.09.2017 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa poskromu dla słoni”.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:  „KUREK” Piotr Kurek ul. Rotmistrza Edmunda Cichego 1, 08-480 Maciejowice – za cenę brutto 293.994,58 zł.

Więcej informacji: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-565583-n-2017-z-dnia-2017-08-08-r/

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Barbara Dżugaj - 6 września 2017 godz 14:18
Ostatnia aktualizacja: bdzugaj - 6 września 2017 godz 14:18