czwartek, 27 czerwiec 2019

15 lutego br. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 rozpoczęła się procedura przekazania terenu robót wykonawcy – Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowemu „IZOLBUD” Sp. z o.o., które zgodnie z umową wykona roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.
Zgodnie ze zgłoszeniem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego prace rozpoczną się od 20 lutego 2017 roku i będą trwały do maja 2018 roku. Do tej pory w skład ZSS nr 97 wchodziły: Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 68 oraz punkt konsultacyjny. Teraz placówka powiększy się również o publiczne przedszkole całkowicie przeznaczone dla dzieci autystycznych. Istniejąca część sali gimnastycznej wraz z zapleczem zostanie wyburzona a w jej miejsce powstanie nowa sala z zapleczem. Prace remontowe zakładają też ocieplenie budynku ZSS, dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych, wymianę instalacji wewnętrznych oraz nowe zagospodarowanie terenu obejmujące m.in.: utwardzenia terenu, stworzenie miejsc postojowych i terenów zielonych oraz ogrodzenie. 

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 21 lutego 2017 godz 11:02
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 21 lutego 2017 godz 11:03