sobota, 24 czerwiec 2017

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta udostępnia informacje na podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną i w trybie określonym przez Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Wymagane dokumenty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Opłaty
Za udostępnienie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r., tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1764).

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat SZRM.

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna
Jednoosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i Zarządzania Ryzykiem 

Podstawa prawna
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1764).

Udzielanie informacji publicznej na wniosek:
pobierz wniosek

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 18 maja 2011 godz 13:25
Ostatnia aktualizacja: szrm - 21 czerwca 2017 godz 12:20