poniedziałek, 24 wrzesień 2018

13 maja 2017 r.  odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego. Pomnik usytuowany jest przy al. Wojska Polskiego, gdzie Pilecki został aresztowany 19 września 1940 r. przez hitlerowców i wywieziony do obozu Auschwitz.

więcej informacji: http://szrm.pl/budowa-pomnika-witolda-pileckiego-2/

Kalendarium budowy pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego.

19 września 2014 r.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ogłosiło konkurs na koncepcję pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego. Był to konkurs realizacyjny, jednoetapowy. W grudniu 2014 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Została wybrana koncepcja wykonana przez Jacka Kicińskiego i Rafała Stachowicza z Siemianowic Śląskich. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 60 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu.

Projekt przedstawia jasną sześcienną bryłę z granitu, a ze szczeliny wyłania się rozbijając ją od środka postać rotmistrza w mundurze i rogatywce. Całokształt ma symbolizować zdobycie upragnionej wolności/niepodległości. Mniejsze pęknięcia po bokach bryły to znak, że walczących o niepodległą Polskę było więcej. Pomnik usytuowany będzie w pobliżu domu rotmistrza przy al. Wojska Polskiego 40, gdzie został aresztowany 19 września w 1940 r. przez hitlerowców i wywieziony do obozu Auschwitz.

8 grudnia 2015 r..

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego podpisało umowę z: Rafałem Stachowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Stachowicz Pracownia Projektowa oraz Jackiem Kicińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „MORFES” s.c. Rzeźba i Architektura Wnętrz Jacek Kiciński na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego za kwotę 172 500,00 zł brutto.

17 marca 2016 r.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z Panem Jackiem Kicińskim „MORFES” s.c. Rzeźba i Architektura Wnętrz Jacek Kiciński, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na wykonanie rzeźby na pomnik Witolda Pileckiego wraz ze szczeliną przecinającą granitowy sześcian – za kwotę 414 720,00 zł brutto.

3 czerwca 2016 r.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z Panem Sławomirem Chudoba Firma Kamieniarska ROAD MEMORY – Sławomir Chudoba z siedzibą w Grabowcu na dostawę kamienia do wykonania pomnika Witolda Pileckiego oraz następnie na przechowanie kamienia i wykonanie próbnego montażu na łączną kwotę 575 060,00 zł brutto.

27 października 2016 r.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z Konsorcjum NOBILE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z siedzibą w Warszawie – Lider Konsorcjum i REVIBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – z siedzibą w Warszawie na wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu przyłączy mediów,  zagospodarowaniu terenu, ułożeniu i krystalizacji płyt granitowych o wielkości 1mx1m wokół pomnika, za kwotę 575 038,54 zł brutto.

Łączna kwota realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Pomnika Witolda Pileckiego” – 1 737 318,54 zł brutto

Termin kompleksowej realizacji budowy pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego – 10 maja 2017 r.

Uroczyste odsłonięcie pomnika – 13 maja 2017 r.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Barbara Dżugaj - 15 maja 2017 godz 9:43
Ostatnia aktualizacja: bdzugaj - 15 maja 2017 godz 9:43