poniedziałek, 10 grudzień 2018

Strukturę organizacyjną Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta określa Zarządzenie Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Struktura organizacyjna stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Zarządzenie Nr 55/2017 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – Pobierz

Zarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2017 Dyrektora SZRM z dnia 31 maja 2017 roku zwanego dalej Regulaminem – Pobierz

Archiwum –  Struktura organizacyjna SZRM

Obieg dokumentów w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta
Zarządzenie Nr 40/2013 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów nieksięgowych w Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta  – Pobierz

Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzania zmian do zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz zasad sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów nieksięgowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta – Pobierz

Zarządzenie Nr 22/2016 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz zasad sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów nieksięgowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta – Pobierz

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:15
Ostatnia aktualizacja: szrm - 12 kwietnia 2018 godz 14:42