środa, 1 marzec 2017

SZRM jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nieposiadającą osobowości prawnej prowadzoną
w formie jednostki budżetowej.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta prowadzi działalność w oparciu o:

– Uchwałę Nr LVI/1519/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 08 lipca 2005 r. w sprawie statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.
– Uchwałę Nr LXII/1984/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
– Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych /Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240/
– Ustawę z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz.U. 2009, Nr 152, poz. 1223/.

Przedmiotem działalności SZRM jest:

1. Obsługa procesów inwestycyjnych w odniesieniu do kluczowych zadań inwestycyjnych wskazanych
przez Prezydenta m.st. Warszawy,
2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego w odniesieniu do przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych,
3. Świadczenie usług specjalistycznych określonych prawem budowlanym,
4. Zarządzanie powierzonym mieniem komunalnym m.st. Warszawy.

Nadzór nad działalnością SZRM sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

Statut Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta został mu nadany Uchwałą Nr LVI/1519/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lipca 2005 roku.

Uchwała Nr LVI/1519/2005 – Pobierz

W 2009 roku Uchwałą Nr LXII/1894/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009 roku wprowadzono zmianę statutu jednostki SZRM.

Uchwałą Nr LXII/1894/2009 – Pobierz

Tekst jednolity statutu SZRMPobierz

 

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:15
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 1 marca 2017 godz 13:56