poniedziałek, 18 czerwiec 2018

Dnia 13 lutego 2017 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku
przy ul. Jagiellońskiej 28”. 
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm:
T4B Budownictwo Sp. z o.o.; T4B Sp. z o.o. z Warszawy.

Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-367942-2016-z-dnia-2016-12-15-r/

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 13 lutego 2017 godz 16:14
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 13 lutego 2017 godz 16:14