sobota, 4 lipiec 2020

W dniu 24 lutego br. w SZRM w obecności Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej rewitalizacji i modernizacji Teatru BAJ. Wzniesiony w latach 1911-1914 budynek dawnego Zakładu Wychowawczego Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona
przy ul. Jagiellońskiej 28 zostanie wyremontowany zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora zabytków
i dostosowany do potrzeb jego użytkowników Teatru Baj i Przedszkola nr 183.

Umowę ze strony występującego w charakterze inwestora zastępczego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisał Dyrektor Paweł Barański, a ze strony wykonawcy Prezes Zarządu T4B Budownictwo Sp.z o.o. Marcin Szczepaniak. Wartość podpisanej umowy 25.089.750,00 zł brutto. Prace projektowe i budowlane na terenie obiektu potrwają 2 lata, ich zakończenie przewidziano wiosną 2019 roku. U podstaw podjętej przez Radę Warszawy decyzji o rewitalizacji i modernizacji leży wynikający z ekspertyz zły stan techniczny budynku oraz zamiar stworzenia komfortowych warunków dla najmłodszych – gości teatru i przedszkolaków.

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 łączyć będzie funkcje kultury oraz oświaty: Teatru BAJ i Przedszkola nr 183.
Po przeprowadzeniu rewitalizacji i modernizacji obiektu wydzielone zostaną odrębne strefy dostępne
dla użytkowników. W części teatru znajdą się otwarte dla gości sale teatralne, pomieszczenia przeznaczone
dla Muzeum Lalek oraz zaplecze techniczne i biurowo-administracyjne.

W budynku mieścić się będzie na parterze sala teatralna z widownią dla 180 osób oraz dwie mniejsze sale kameralne przeznaczone dla grup 25-osobowych, zlokalizowane odpowiednio na 1. i 3. piętrze. Odnowione zostanie wejście do teatru przez schody pod arkadowym murem od strony dziedzińca. Przestronny hall wewnątrz pomieści kasę, szatnię, portiernię i sklepik. Na drugim piętrze teatru utworzona zostanie otwarta przestrzeń wystawiennicza i sala edukacyjna Muzeum Lalek. Zaplecze techniczne oraz garderoby ulokowane zostaną
w przyziemiu, a powierzchnie magazynowe w podziemiu. Część administracyjno-biurowa zajmować będzie 4. piętro budynku. Na poddaszu zaś przewidziano część techniczną i plastyczną pracownię tworzenia dekoracji teatralnych. Przeznaczona do zagospodarowania powierzchnia użytkowa teatru to 8071,65 m².

Przedszkole nr 183 zajmie część budynku z wejściem od strony dziedzińca. Zostało ono zaprojektowane w formie powtarzalnych kondygnacji, zajmujących od 1. do 3. piętra głównego korpusu obiektu. W przyziemiu znajdzie się strefa wejściowa wraz z szatniami dla dzieci oraz zaplecze kuchenne. Przeznaczona do zagospodarowania powierzchnia użytkowa przedszkola to 5367,95 m².

Ważnym elementem realizowanej inwestycji jest zapewnienie funkcjonalnego i estetycznego zagospodarowania terenu wokół budynku. Przewidziane jest m.in. posadzenie 14 drzew, 14 krzewów oraz utworzenie trawników. Chodniki i przejazdy zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczny i czytelny układ komunikacyjnych dla wszystkich użytkowników. Przewiduje się wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych, z uwzględnieniem potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Utworzone będzie także bezpieczne połączenie pomiędzy przedszkolem, a istniejącym placem zabaw. Wjazd od strony dziedzińca dostępny będzie tylko dla pojazdów zaopatrzenia i straży pożarnej. W obrębie działki przewidziano także wprowadzenie elementów małej architektury.

Obiekt w wyniku modernizacji zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na terenie wokół budynku zniwelowane zostaną dotychczasowe utrudnienia. Dostęp do części przedszkolnej od strony ogrodu zapewniony zostanie dzięki budowie odpowiednich pochylni. Do części teatru osoby poruszające się na wózkach dotrą windą od strony podwórka. Odpowiednie windy zagwarantują dostępność przestrzeni teatru i przedszkola na każdym piętrze. W części ogólnodostępnej dla widzów, zwiedzających i dzieci na każdym poziomie zaplanowano także budowę sanitariatów dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

W ramach realizacji przez SZRM zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja i modernizacja budynku
przy ul. Jagiellońskiej 28” przeprowadzony zostanie generalny remont budynku. Zaplanowano uzupełnienie
i renowację dachu, elewacji budynku, w tym tynków, stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementów dekoracyjnych. Modernizacja wnętrz budynku obejmie ściany, stropy, wszystkie pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne. Planowana jest także przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznych, teletechnicznych, grzewczych, wentylacji
i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto, na terenie budynku zamontowany zostanie monitoring.
SZRM w ramach zadania zapewni zagospodarowanie terenu, a także elementy wyposażenia Teatru Baj
i Przedszkola nr 183.

„Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28” – pobierz

 

 

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 24 lutego 2017 godz 14:02
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 24 lutego 2017 godz 14:44