środa, 1 marzec 2017

W Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

LP

NAZWA REJESTRU

ZESPÓŁ PROWADZĄCY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

NUMER TELEFONU

1

Rejestr pracowników i emerytów

Zespół ds. Kadr i Organizacji Edmund Czerniakiewicz 31 24 456
2

Rejestr spraw sądowych

Zespół Radców Prawnych Anna Błaszczak 31 24 471
3

Rejestr zamówień publicznych

Zespół ds. Zamówień Publicznych Izabela Gawlik-Barańska 31 24 510
4

Rejestr umów
i wydatków inwestycyjnych
*

Zespół ds. Umów Katarzyna Bieniek 31 24 523
5

Rejestr umów z wydatków bieżących*

Zespół ds. Zarządzania Nieruchomościami
i Spraw Administracyjnych
Dorota Zawadka 31 24 413
6

Rejestr kar i wniosków

Zespół ds. Kadr i Organizacji Małgorzata Krasowska-Kosmala
Edmund Czerniakiewicz
31 24 456

7

Rejestr wniosków o udostępnienie
informacji publicznej

Zespół ds. Kadr i Organizacji Małgorzata Krasowska-Kosmala

Edmund Czerniakiewicz

31 24 456
8

Rejestr zarządzeń i pism okólnych

Zespół ds. Kadr i Organizacji Małgorzata Krasowska-Kosmala
Edmund Czerniakiewicz
31 24 456

9

Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych

Samodzielne stanowisko
ds. Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji
Barbara Kamecka 31 24 432

10

Rejestr pełnomocnictw zewnętrznych
i wewnętrznych

Zespół ds. Kadr i Organizacji Małgorzata Krasowska-Kosmala
Edmund Czerniakiewicz
31 24 456

* Umowy są publikowane w Centralnym Rejestrze Umów Miasta Stołecznego Warszawy
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/umowy/default.htm

Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782 z późn. zm.). Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015.2135 z póź. zm.), tajemnicę przedsiębiorcy oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.

SZRM załatwia te wnioski poprzez udzielenie odpowiedzi zawierających informacje o danych i dokumentach znajdujących się w tych zasobach, a także poprzez przekazywanie kopii dokumentów. Wniosek o udzielenie informacji publicznej składany jest do Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta poprzez Sekretariat SZRM lub Kancelarię.

Archiwum zakładowe SZRM mieści się w siedzibie SZRM przy ul. Senatorskiej 29/31, czynne jest w godzinach pracy od 7.30 – 15.30 od pon-pt.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:16
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 20 listopada 2016 godz 18:25