sobota, 24 czerwiec 2017

W Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

LP

NAZWA REJESTRU

ZESPÓŁ PROWADZĄCY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

NUMER TELEFONU

1

Rejestr pracowników i emerytów

Zespół ds. Kadr i Organizacji Edmund Czerniakiewicz 31 24 456
2

Rejestr spraw sądowych

Zespół Radców Prawnych Anna Błaszczak 31 24 471
3

Rejestr zamówień publicznych

Zespół ds. Zamówień Publicznych Izabela Gawlik-Barańska 31 24 510
4

Rejestr umów
i wydatków inwestycyjnych
*

Zespół ds. Umów Katarzyna Bieniek 31 24 523
5

Rejestr umów z wydatków bieżących*

Zespół ds. Zarządzania Nieruchomościami
i Spraw Administracyjnych
Dorota Zawadka 31 24 588
6

Rejestr kar i wniosków

Zespół ds. Kadr i Organizacji Małgorzata Krasowska-Kosmala
Edmund Czerniakiewicz
31 24 456

7

Rejestr wniosków o udostępnienie
informacji publicznej

Zespół ds. Kadr i Organizacji Małgorzata Krasowska-Kosmala

Edmund Czerniakiewicz

31 24 456
8

Rejestr zarządzeń i pism okólnych

Zespół ds. Kadr i Organizacji Małgorzata Krasowska-Kosmala
Edmund Czerniakiewicz
31 24 456

9

Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych

Samodzielne stanowisko
ds. Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji
Barbara Kamecka 31 24 432

10

Rejestr pełnomocnictw zewnętrznych
i wewnętrznych

Zespół ds. Kadr i Organizacji Małgorzata Krasowska-Kosmala
Edmund Czerniakiewicz
31 24 456

* Umowy są publikowane w Centralnym Rejestrze Umów m.st. Warszawy
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/umowy/default.htm

Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 782 z zm.).  Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie, w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2135 z zm.), tajemnicę przedsiębiorcy oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.

SZRM przekazuje osobom zainteresowanym informacje zawarte w powyższych rejestrach na podstawie złożonego wniosku i w zgodzie z obowiązujacymi przepisami prawa. Wniosek o udzielenie informacji publicznej składany jest do Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta poprzez Sekretariat SZRM lub Kancelarię. Archiwum zakładowe SZRM mieści się w siedzibie jednostki przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:16
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 22 marca 2017 godz 15:35