środa, 27 października 2021

logo

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

Adres Inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa – Praga-Północ.

Inwestor:  Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Sprzęt do reintrodukcji żółwia błotnego: „JARD” Sp. z o.o.

Budowa 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków: SUPERBUILD Sp. z o.o. z Warszawy

Zaprojektowanie i budowa ekspozycji dla żółwia błotnego: SuperBuild Sp. z o.o z Warszawy

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

Źródła współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Gospodarczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

II. Informacje dotyczące projektu:

Tytuł projektu: „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej”.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Priorytet: V GOSPODARKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Działanie: 5.4 „OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI”

Szczegóły:https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/srodki-unijne-na-ochrone-przyrody-na-mazowszu.html

III. Przebieg realizacji

Luty 2018 – budowa ekspozycji dla żółwia błotnego

 

Woliery rehabilitacyjne dla zagrożonych ptaków – czerwiec 2017

 • 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z firmą SuperBuild Sp. z o.o. z Warszawy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/
 • 31 marca 2017 r. SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę SuperBuild Sp. z o.o. z Warszawy. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/
 • 24 lutego 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Wpłynęły 4 oferty. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/
 • 8 lutego 2017 roku SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/
 • 24 stycznia 2017 r. w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Wpłynęły 4 oferty. Przetarg został unieważniony.
  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-4703-2017-z-dnia-2017-01-09-r/
 • 16 stycznia 2017 roku SZRM podpisał umowę z firmą SUPERBUILD Sp. z o.o. z Warszawy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków.
 • 9 stycznia 2017 roku SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.
  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-4703-2017-z-dnia-2017-01-09-r/
 • 4 stycznia 2016 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez wykonawcę  SUPERBUILD Sp. z o.o. z Warszawy.
 • 27 grudnia 2016 roku w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i budowę 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków. Wpłynęły 4 oferty.
  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-363127-2016-z-dnia-2016-12-09-r/
 • 9 grudnia 2016 roku SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków.
 • 21 listopada 2016 roku nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i budowę 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków. Wpłynęła 1 oferta. Przetarg został unieważniony.
  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-336597-2016-z-dnia-2016-11-04-r/
 • 4 listopada 2016 roku SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków.
 • 27 października 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą „JARD” Sp. z o.o. na dostawę sprzętu do reintrodukcji żółwia błotnego.
 • 19 października 2016 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez wiceprezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ,,Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • 16 czerwca 2016 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXX/731/2016 wprowadzająca inwestycję do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042, jako zadanie dwuletnie, na lata 2016 – 2017.

IV. Opis

Woliery rehabilitacyjne wraz z ogrodzeniem na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

W ramach projektu w „Ptasim Azylu”, czyli ośrodku rehabilitacji dla ptaków chronionych, zbudowanych zostanie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych i chorych ptaków – 2 duże, 5 średnich i 4 małe tzn.:
– 1 duża prostokątna woliera o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 40m x 5m x 4m
– 1 duża okrągła woliera  o średnicy 15 m i wys. 4m
– 2 średnie woliery o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 5m x 10m x 3m
– 3 średnie woliery o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 4m x 6m x 3m
– 4 małe woliery o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 3m x 3m x 2m
– ok. 180 mb ogrodzenia metalowego wykonanego z paneli, oddzielającego woliery rehabilitacyjne zamykające teren wolier zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej.

Zakupy sprzętu do reintrodukcji żółwia błotnego

Żółw błotny jest gatunkiem chronionym, został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i posiada status EN – gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożony. Dlatego Miejski Ogród Zoologiczny przy wsparciu finansowym ze środków unijnych postara się odbudować populację tych gadów na Mazowszu.
Zakupiony sprzęt to:
–  kamera termowizyjna – będzie stosowana do wykonywania zdjęć  termowizyjnych z  bliskiej odległości do oceny ciepłoty ciała żółwi oraz z dalszej odległości w celu oceny rozkładu temperatur w terrariach na ekspozycji oraz w środowisku naturalnym,
– inkubator dla żółwi (2 szt.) – automatyczne inkubatory przystosowane do jaj gadzich, używane do awaryjnej inkubacji zagrożonych zniszczeniem jaj,
– datalogery (6 szt.) – do śledzenia temperatury inkubacji jaj – to przyrządy mierzące w regularnych odstępach temperaturę i wilgotność w wybranych miejscach,
– ponton-  używany w trakcie działań reintrodukcyjnych –  a także do monitoringu.

Zaprojektowanie i wybudowanie ekspozycji dla żółwia błotnego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednym z elementów reintrodukcji żółwia błotnego będzie jego rozmnażanie. W tym celu niezbędne będzie wybudowanie zbiornika wodnego – basenu z filtracją  i obiegiem wody oraz wykonanie wybiegu. Teren ekspozycji zostanie ogrodzony. Bliska obserwacja zwierząt możliwa będzie dzięki wybudowanej drewnianej kładce z poręczami, kończącej się pomostem ponad zbiornikiem wodnym. Kładka zabezpieczy przed przypadkowym zgnieceniem zakopanych jaj. Powierzchnia zbiornika – oczka – to ok. 80 m2 o zróżnicowanej głębokości. Na brzegach stworzone będą specjalne płycizny, co umożliwi zwierzętom wygrzewanie się na słońcu w ciepłej wodzie. Całość ekspozycji ogrodzona zostanie specjalnym panelem. Umożliwi to zobaczenie żółwi przez zwiedzających ZOO, co stanowi istotny element edukacyjny projektu.

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 4 listopada 2016 godz 14:31
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 16 kwietnia 2020 godz 21:15