środa, 1 marzec 2017

Interesanci przyjmowani są przez:

Sekretariat SZRM
w godzinach: 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku

Telefon, fax, e-mail:
tel. (22) 312 44 00
fax. (22) 312 44 90
Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

W sprawach osobowych interesantów przyjmuje:

Zespół ds. Kadr i Organizacji
w godzinach: 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku

tel. (22) 312 44 56
fax. (22) 312 44 90
Adres poczty elektronicznej: eczerniakiewicz@szrm.pl

Skargi i wnioski interesantów

Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną).

Skargi należy adresować:

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

lub telefoniczne, faxem, pocztą elektroniczną na adres Sekretariatu SZRM

Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia do SZRM (art. 237 § 1 kpa).
Załatwianie spraw prowadzone jest zgodnie z przepisami KPA (Rozdział 7 art. 35-38).

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:16
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 20 listopada 2016 godz 18:24