sobota, 24 czerwiec 2017

Sekretariat SZRM
ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
Telefon, fax, e-mail:
tel. 22 312 44 00
fax. 22 312 44 90
Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl
w godzinach: 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku

Zespół ds. Kadr i Organizacji
w godzinach: 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku
tel. 22 312 44 56
fax. 22 312 44 90
Adres poczty elektronicznej: eczerniakiewicz@szrm.pl


Skargi i wnioski
Skargi i wnioski należy kierować na adres Sekretariatu SZRM. Mogą być one wnoszone w każdej formie: ustnie, pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia do SZRM (art. 237 § 1 kpa). Załatwianie spraw prowadzone jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Rozdział 7 art. 35-38).

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:16
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 24 marca 2017 godz 12:25