niedziela, 22 lipiec 2018

W dniu dzisiejszym SZRM podpisał umowę na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” z firmą „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki z Warszawy. 

Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 31 marca 2017 godz 12:51
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 31 marca 2017 godz 12:51