poniedziałek, 25 czerwiec 2018

Dnia 22 marca 2017 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę: „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki z Warszawy.

Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 24 marca 2017 godz 15:01
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 24 marca 2017 godz 15:10