poniedziałek, 24 wrzesień 2018

Dnia 26 kwietnia br. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z konsorcjum firm: MS BUILDING Sp. z o.o., Sp. k. – Lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „ELKO” S.C. Tadeusz Siekierski,  Michał Siekierski – Członek konsorcjum  na realizację robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”. Szczegóły: http://szrm.pl/wykonanie-robot-budowlanych-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-przebudowa-budynku-przy-ul-halnej-32-na-potrzeby-zespolu-szkol-specjalnych-nr-102/ Zakończenie prac zostało zaplanowane na 30 czerwca 2018 r.

Zespół Szkół Specjalnych jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 179, Gimnazjum Specjalne nr 107, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 8 oraz ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. ZSS nr 102 obecnie mieści się przy ul. Przedwiośnie 1.

W ramach projektu planowana jest adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Halnej celem stworzenia właściwych warunków lokalowych na potrzeby edukacji i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Do istniejącego budynku dobudowany będzie 2 kondygnacyjny budynek z salami przedmiotowymi, magazynami, szatnią i świetlicą. Zaprojektowano rampy i pochylnie umożliwiające wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych oraz bezkolizyjny podjazd. Inwestycja pozwoli na rozwój placówki oraz zwiększenie oferty edukacyjnej. Budynek pełnił będzie funkcję szkoły specjalnej o wysokim standardzie. Powstaną pracownie rozwijające zainteresowania plastyczne dzieci oraz sala gimnastyczna do terapii i zajęć z integracji sensorycznej. Na terenie zewnętrznym powstanie boisko sportowe i plac zabaw. W budynku przewiduje się pobyt 45 uczniów i 45 osób dorosłych – opiekunów.

WIZUALIZACJA

Ponadto Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizuje prace modernizacyjno-budowlane w innych placówkach. Obecnie dobiega końca remont elewacji budynku ZSS nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49, w lutym zaczęto roboty budowlane w ZSS nr 97 dla dzieci autystycznych przy ul. Tarchomińskiej 4, a w marcu w ZSS nr 99 przy ul. Różanej.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 97 ul. Tarchomińska 4 – szczegóły

Zespół Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24 – szczegóły

Zespół Szkół Specjalnych Nr 100 ul. Czarnieckiego 49 – szczegóły

Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 ul. Halna 32 szczegóły

 

 

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 26 kwietnia 2017 godz 15:34
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 27 kwietnia 2017 godz 7:47