poniedziałek, 25 czerwiec 2018

W dniu dzisiejszym SZRM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”.

Termin składania ofert: 27.03.2017 r. do godz. 11.30.
Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,
kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22.

Szczegóły: http://szrm.pl/wykonanie-robot-budowlanych-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-przebudowa-budynku-przy-ul-halnej-32-na-potrzeby-zespolu-szkol-specjalnych-nr-102/

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 2 marca 2017 godz 14:11
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 16 marca 2017 godz 11:23