środa, 23 sierpień 2017

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

Adres Inwestycji: ul. Strzelecka 11/13, dz. ew. Nr 56 z obrębu 41301, Warszawa – Praga Północ.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Wykonawca Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU): Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp.k

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

***

II. Przebieg realizacji

W dniu 21 lipca 2017 roku, odbyła się wizja lokalna budynku zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej 11/13 w ramach  postępowania o udzielenie zamówieni publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  • 3 sierpnia 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp.k na wykonanie PFU.
  • 30 maja 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą J.Ciak MYKO-SYSTEM Systemy Osuszeniowe i Odgrzybieniowe. Budownictwo na wykonanie ekspertyzy mykologicznej.
  • 7 marca 2016 roku Stołeczny Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie dla ,,Pałacyku Konopackiego’’.

Listopad 2015

  • 10 grudnia 2015 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXI/515/2015 wprowadzająca inwestycję do WPF m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

Maj 2009

III. Trochę historii

Dom Ksawerego Konopackiego nazywany również „Pałacykiem Konopackiego” jest zabytkowym budynkiem, jednym z najcenniejszych dla historii warszawskiej Pragi budynków. W czasach, gdy Nowa Praga przeżywała rozkwit, skrzyżowanie ulicy Środkowej i Strzeleckiej było najważniejszym, centralnym punktem dzielnicy. Teren ten kiedyś nosił nazwę  „Konopaczyzna” lub „Nowa Praga”, a osada w 1891 r. stała się częścią Warszawy. Budynek wzniesiony został w latach 1861-1866, wg projektu nieznanego architekta dla właściciela i założyciela dzielnicy Ksawerego Konopackiego. W 1881 r. dom stał się własnością emerytowanego Rosjanina – generała księcia Agafona Wachwachowa, do którego należała wówczas duża część terenu w kwartale ulic Środkowej, Strzeleckiej, Kowelskiej i Kowieńskiej. W kolejnych latach pałacyk przeszedł w ręce spółki żydowskich przedsiębiorców, Endelmana i Papiernego. W 1924 roku cała nieruchomość pomiędzy ulicami: Środkową i Kowelską została zakupiona przez miasto, które przeznaczyło teren wraz z budynkiem na cele oświatowe. I tak w kolejnych latach Pałacyk gościł w swoich progach przedszkole, a na dalszych terenach działki wybudowana została szkoła.

IV. Opis obiektu

Obiekt podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi. o kubaturze 5461 m³. Usytuowany jest u zbiegu ul. Strzeleckiej i Środkowej. Bryłę stanowi część główna równoległa do ul. Środkowej oraz dwa skrzydła boczne. Budynek od 18 maja 2005 roku wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-416.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 7 października 2016 godz 12:21
Ostatnia aktualizacja: bdzugaj - 21 lipca 2017 godz 14:51