czwartek, 1 października 2020

W styczniu 2018 roku, po trwającym półtora roku generalnym remoncie, planowane jest ponowne otwarcie dla podopiecznych i gości Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Placówka oferuje pomoc socjalną oraz szeroką gamę zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla seniorów. Dzięki przeprowadzonej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta modernizacji obiekt stał się przestronny, komfortowy i dobrze przystosowany do potrzeb użytkowników, w tym także osób niepełnosprawnych. Wysoki standard wykończenia i nowoczesna infrastruktura techniczna, a z drugiej strony szacunek dla tradycji i oczekiwań czynią Nowolipie 25B miejscem modelowym pod względem zastosowanych rozwiązań, a zarazem unikalnym z uwagi na panującą tam ciepłą i serdeczną atmosferę.  

Budynek powstał w latach pięćdziesiątych, jako żłobek przeznaczony dla najmłodszych dzieci z rozwijającego się wówczas Muranowa. Wiele lat później wraz ze zmieniającymi się potrzebami okolicznych mieszkańców został przekształcony w ośrodek pomocy dla osób starszych. Będące od ponad 20 lat użytkownikiem obiektu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (dawnej Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej) organizuje warsztaty, szkolenia i spotkania dla seniorów oraz wspiera ich w rozwiązywaniu problemów socjalnych i środowiskowych. Głównym zadaniem ośrodka jest aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych poprzez stymulowanie ich działalności, rozwój zainteresowań oraz wdrażanie programów wsparcia finansowanych z budżetu m.st. Warszawy.

W całkowicie zmodernizowanym, a wewnątrz przebudowanym obiekcie znajduje się stołówka, klubo-kawiarnia ze sceną i barem, sala gimnastyczna oraz liczne pracownie, w tym komputerowa, plastyczna i terapeutyczna. Podczas prac remontowych odnowiona została elewacja budynku, wymieniona stolarka drzwiowa i okienna, przebudowano dach i klatki schodowe oraz wzmocniono i uzupełniono stropy. W ramach robót wykończeniowych wymieniono wszystkie instalacje, przebudowano węzeł cieplny, położono nowe tynki i posadzki oraz wyremontowano pomieszczenia sanitarne. W nowoczesny sprzęt wyposażone zostały sale warsztatowe oraz kuchnia, pralnia, fryzjer i sala gimnastyczna. W odnowionym centrum miejsce wygospodarowano także dla organizacji pozarządowych oraz pracowników pomocy społecznej realizujących zadania na terenie ośrodka.

Łączny koszt zrealizowanej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta inwestycji to 10 519 418 złotych, w tym koszty wyposażenia to 1 152 775,82 złotych.  Środki finansowe w całości pochodziły z miejskiego budżetu, a wszyscy podwykonawcy projektu zostali wyłonieni w przeprowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych postępowaniach przetargowych. Dzięki zaangażowaniu ze strony pracowników Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta inwestycja wyróżnia się wysoką estetyką i jakością wykonania. Ośrodek Nowolipie wyznacza nowe standardy miejskich usług skierowanych do seniorów.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 12 stycznia 2018 godz 12:07
Ostatnia aktualizacja: szrm - 17 stycznia 2018 godz 11:09