czwartek, 4 czerwiec 2020

Dnia 30.08.2017 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: opracowanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: JAPO Jan Poborski, ul. Zielińskiego 3a/4, (kod: 41-704) Ruda Śląska – za cenę Oferty 51.660,00 zł brutto.

Więcej informacji: http://szrm.pl/zaproszenie-do-zlozenia-wniosku-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu-z-dnia-19-07-2017-r/

 

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Filipiak - 30 sierpnia 2017 godz 15:30
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Filipiak - 30 sierpnia 2017 godz 15:30