czwartek, 21 luty 2019

W dniu 28 lipca 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 5 września 2017 r. o godz. 11:30.

Ogłoszenie o zamówieniu numer 2017/S 143-294874 na „Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej” – Więcej informacji: http://szrm.pl/2017s-143-294874/

Informacje uzupełniające

Zakres zadania obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego budynku przy ul. Korkowej 119/123, w którym mieszczą się poczta i sklep.

W tym miejscu zaprojektowany zostanie budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, pomieszczeniami gospodarczymi, piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi, a na parterze zostaną zlokalizowane punkty handlowo-usługowe.

Na parterze przewidziane zostały również siedziby dla: Biblioteki, Wawerskiego Centrum Kultury, Straży Miejskiej oraz Poczty Polskiej, natomiast na trzech-czterech kondygnacjach znajdą się mieszkania komunalne dla 60 rodzin. Będą to lokale 1-,2-,3- i 4-pokojowe, z przeważającą ilością mieszkań jednopokojowych o powierzchni użytkowej ok. 25 i 30 m2.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na I kwartał 2019 roku.

 

 

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Barbara Dżugaj - 1 sierpnia 2017 godz 12:21
Ostatnia aktualizacja: bdzugaj - 1 sierpnia 2017 godz 12:21