środa, 26 luty 2020

 

W dniu dzisiejszym (14.12.2017 r.), przekazano do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

Przewodniczącym Sądu Konkursowego jest uznany architekt Pan Tomasz Konior.

Rangi wydarzeniu dodała obecność Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Michała Olszewskiego.

Koncepcja obejmie: przebudowę zabytkowej kamienicy na Targowej 80A i odbudowę spalonego budynku przy Inżynierskiej 3 zlokalizowanych na dużym fragmencie działki miejskiej nr ew. 83/4 i 84 z obrębu 41-30-06, a także przebudowę istniejących powojennych budynków gospodarczych oraz kompleksowe zagospodarowanie przylegających do ww. budynków podwórek. W sumie ok. 3500 m2 powierzchni użytkowych.

Centrum Kreatywności Nowa Praga (zw. dalej CKNP) stanowić będzie przestrzeń pracy, wspólnego działania, wymiany oraz edukacji. To kompleks dwóch budynków i przestrzeni pomiędzy nimi, miejsce otwarte, dostępne zarówno pod względem przestrzennym jak i społecznym, zachęcające do aktywności, inspirujące do spotkań i współpracy.

Misją CKNP jest rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wspieranie artystów, rzemieślników i przedsiębiorców oraz angażowanie mieszkańców Warszawy do kontaktu ze sztuką i rzemiosłem, zachęcanie do aktywnego udziału w procesie ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego okolicy. Misja ta realizowana będzie poprzez udostępnianie lokali (pracowni) na działalność gospodarczą i artystyczną oraz przestrzeni na działania edukacyjne i społeczne.

CKNP w założeniu ma być miejscem ogólnodostępnym o niezobowiązującym (dalekim od oficjalnego) charakterze wystroju, zachęcającym do korzystania osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku, spełniającym oczekiwania potencjalnych użytkowników wyrażone w procesie konsultacji społecznych.

Inwestycja jest wpisana do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Dla oficyny przy ul. Targowej 80A i dla oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 określone zostały zalecenia konserwatorskie wydane przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Proponowane rozwiązania funkcjonalne poszczególnych budynków.

  1. W kamienicy przy Targowej 80A na kondygnacjach od ‘-1’ do ‘7’ miałyby się mieścić: pracownie dla rzemieślników nie generujące hałasu, sale konferencyjne, przestrzenie do spotkań warsztatowych, usługowo-handlowe (klubokawiarnia, gastronomia) i społeczne na działania animacyjne/integracyjne, przestrzenie wystawiennicze (zarówno na parterze jak i na najwyższych kondygnacjach), przestrzenie przeznaczone na działania kulturalne, edukacyjne itp. (sale spotkań, szkoleniowe), powierzchnia konferencyjno-wystawiennicza, w tym sala na min. 100 osób.
  1. W budynku przy ul. Inżynierskiej 3 na poziomach od ‘-1’ do ‘4’ przewidziane są m.in.: pracownie tzw. głośne i brudne, z możliwością wprowadzenia ciężkiego sprzętu, sale warsztatowe; pomieszczenia wystawiennicze, magazynowe i techniczne.
  2. W budynkach gospodarczych mogą być zlokalizowane jak dotychczas: kawiarnia/bar, siedziby fundacji i stowarzyszeń oraz zaproponowane zupełnie nowe funkcje, na przykład: miejsca na gry i zabawy, miejsca do czytania lub na wystawy, punkt informacyjny, ogólnodostępne sanitariaty. 

Zagospodarowania wymagają również podwórza. Oprócz funkcji komunikacyjnych takich jak dojścia, dojazdy czy droga pożarowa, powinno się znaleźć jak najwięcej zieleni, szczególnie w miejscach już nią zagospodarowanych, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących drzew, ale także: miejsca spotkań, odpoczynku, gier i zabaw dla dzieci i dorosłych oraz elementy małej architektury wraz z oświetleniem terenu. Dojazdy mogą mieć charakter ciągów pieszo-jezdnych.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 14 grudnia 2017 godz 9:00
Ostatnia aktualizacja: szrm - 14 grudnia 2017 godz 14:19