środa, 1 marzec 2017

STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA
jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o ponad 60-letniej tradycji.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta odpowiada za realizację miejskich projektów inwestycyjnych.


Inwestycje.
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta działając w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy obsługuje obecnie ponad 30 projektów inwestycyjnych. Dotyczą one przede wszystkim budowy lub modernizacji centrów kultury, w tym teatrów, muzeów i obiektów zabytkowych, placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Największą aktualnie realizowaną inwestycją jest budowa Szpitala Południowego, jednego
z najnowocześniejszych szpitali miejskich w Polsce. Inne prowadzone projekty to m.in. modernizacja warszawskiego ogrodu zoologicznego, rewitalizacja
i modernizacja Teatru Baj oraz Pałacyku Konopackiego. Ważnym zadaniem jest także budowa infrastruktury na terenie wokół PKiN, inwestycja
ta ma kluczowe znaczenie dla rozwoju tej części miasta.

Misja. Misją SZRM jest zastępcza profesjonalna i kompleksowa obsługa inwestorska kluczowych inwestycji kubaturowych prowadzonych
na rzecz m.st. Warszawy. SZRM występując w charakterze inwestora zastępczego zapewnia wysoką jakość i standard realizowanych projektów.

Doświadczenie. SZRM posiada blisko 60-letnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu procesów inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, budynków użyteczności publicznej oraz infrastruktury. W latach powojennych SZRM zasłużył się odbudową stolicy, m.in. Starego
i Nowego Miasta oraz Zamku Królewskiego, a następnie odpowiadał za tworzenie wielkich osiedli mieszkaniowych czasów PRL, m.in. Za Żelazną Bramą, Gocław, Targówek czy Bródno. W ostatniej dekadzie przeprowadził realizację najbardziej spektakularnych projektów miejskich m.in. Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.

Profesjonalizm. Mocną stroną SZRM jest zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz doświadczona i profesjonalna kadra zarządzająca. Jednostka zatrudnia blisko 50 pracowników pionu technicznego, w tym w większości inspektorów nadzoru budowlanego z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi oraz w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych i in. Potencjał w obszarze zasobów ludzkich i szeroki zasób kompetencji tworzą solidne podstawy do dalszego rozwoju organizacji.

Efektywność. Skumulowana wartość inwestycji zrealizowanych przez SZRM w ostatniej dekadzie wyniosła ponad 1 021 465 000 złotych. Kilkanaście przygotowanych projektów uzyskało dofinansowanie z funduszy europejskich na łączną kwotę ponad 438 091 000 złotych. Poza ikonami nowoczesnej Warszawy, takimi jak wymienione Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich wybudowano lub całkowicie zmodernizowano kilkanaście budynków użyteczności publicznej, kilka parków i pomników oraz przeprowadzono szereg inwestycji w warszawskim ogrodzie zoologicznym oraz innych podległych miastu ośrodkach.

Działalność na rzecz m.st. Warszawy. SZRM, jako jednostka m.st. Warszawy, ściśle współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu prowadząc uzgodnienia oraz dostosowując funkcje i jakość realizowanych projektów do oczekiwań przyszłych użytkowników. Dzięki doświadczeniu w organizacji przetargów dba o wysoką jakość wykonania zadań przy maksymalnym ograniczeniu kosztów inwestycji. Prowadząc działalność na styku sektora budowlanego i administracji samorządowej zapewnia wysoką efektywność obsługi procesów inwestycyjnych. Jednocześnie, dostosowanie SZRM
do standardów obowiązujących w Urzędzie m.st. Warszawy gwarantuje pełną transparentność wszystkich działań.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wykonuje czynności inwestora zastępczego w zakresie realizacji blisko 30 projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy.

– Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 więcej informacji
– Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102  więcej informacji
– Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego – więcej informacji
– Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – etap II,
– Budowa Szpitala Południowego – więcej informacji
– Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – więcej informacji
– Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 więcej informacji
– Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – więcej informacji
– Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera – więcej informacji
– Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzętwięcej informacji
– Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga więcej informacji
– Budowa pomnika Witolda Pileckiego więcej informacji
– Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta – więcej informacji
– Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej ,,Ośrodek Nowolipie” – więcej informacji
– Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki – dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. Etap II część 1,
– Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:
   a) dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN,
   b) budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania,
   c) pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy,
– Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego – więcej informacji
– Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin ,,Rodzinna Warszawa”
   wraz z zagospodarowaniem terenu – więcej informacji
– Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II – więcej informacji
– Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych,
– Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA,
– Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec,
– Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka       Interwencji Kryzysowej,
– Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100
   przy ul. Czarnieckiego 49 – więcej informacji
– Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a.


Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w okresie ostatniej dekady odpowiedzialny był za realizację kilkudziesięciu miejskich inwestycji.

– Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka  i rodziny ,,Koło”,
– Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych al. Reymonta 16,
– Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90,
– Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56,

– Muzeum Historii Żydów Polskich,
– Modernizacji Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”,
– CITES w warszawskim ZOO
– Ptasi Azyl w warszawskim ZOO,
– Akwarium w warszawskim ZOO,
– Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt,
– Centrum Edukacji Leśnej,
– Instytutu Głuchoniemych,
– Przebudowa Placu Piłsudskiego,
– Centrum dla samotnych matek z dziećmi,
– Fort Sokolnickiego,
– Muzeum w Palmirach,
– Centrum osób chorych na Alzheimera,
– Domu Pomocy Społecznej na Mokotowie,
– Centrum Nauki Kopernik,
– Piwnice staromiejskie,
– Urząd Dzielnicy Bielany,
– Muzeum Powstania Warszawskiego,
– Adaptacja podziemi Katedry Polowej na Muzeum Ordynariatu Wojska Polskiego,
– Pomnik Unity,
– Pomnik Romana Dmowskiego,
– Pomnik Tadeusza Kościuszki,
– Pomnik Jana Nowaka-Jeziorańskiego na Powiślu,
– Krzyż papieski – Jana Pawła II,
– Rzeźby Magdaleny Abakanowicz,
– Modernizacja Parku Kępa Potocka,
– Modernizacja Parku im. Stefana Żeromskiego,
– Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu”,
– Modernizacja stadionu „Orzeł”,
– Modernizacja Teatru Syrena,
– Inwestycje w warszawskim ZOO: budowa pawilony dla małp człekokształtnych i pawilonu i basenu dla hipopotamów modernizacja boksu dla żyraf
   i woliery dla orłów oraz budowa pawilonu dla słoni,
– Inwestycje w PKiN,
– System monitoringu wizyjnego,
– płyty upamiętniającej Matki Sybiraczki.

Broszura z okazji 30-lecia Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – pobierz
Broszura z okazji 40-lecia Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – pobierz