poniedziałek, 25 czerwiec 2018

W dniu dzisiejszym SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: TOMBRUK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i  ROKOM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z Warszawy.

Szczegóły: http://szrm.pl/aleja-glowna/

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 24 marca 2017 godz 15:09
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 24 marca 2017 godz 15:09