poniedziałek, 25 czerwiec 2018

Dnia 31 marca 2017 r. w siedzibie SZRM podpisano umowę na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” z Konsorcjum firm: TOMBRUK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i ROKOM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z Warszawy.
Szczegóły: http://szrm.pl/aleja-glowna/

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta od wielu miesięcy prowadzi prace modernizacyjne na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego. Realizacja zadania inwestycyjnego przebiega etapowo i obejmuje m.in. modernizację Alei Głównej, budowę dodatkowego wejścia do ogrodu, budowę wybiegu dla panter śnieżnych oraz miejsca ekspozycji dla żółwia błotnego.

Licząca aż kilometr Aleja Główna warszawskiego ZOO to miejsce odwiedzane przez wiele pokoleń warszawiaków i tysiące turystów. W połowie 2018 roku zobaczymy jej nowe oblicze. Wyrównana nawierzchnia, wygodne ławki, więcej drzew oraz eleganckie zielone rabaty z kolorowymi hortensjami powinny spodobać się odwiedzającym.

Już w 2017 roku zazieleni się nie tylko centralna oś ogrodu, ale także przyległe alejki. Łącznie zaplanowano posadzenie około 400 nowych drzew, przeszło 17 tyś. krzewów oraz utworzenie rabat o łącznej powierzchni blisko 3800 m². Warto pamiętać, że już w końcu 2016 roku  posadzono 200 roślin. Świerki serbskie, kasztanowce czerwone, buki, przepięknie przebarwiające się jesienią klony i graby oraz wiecznie zielone daglezje będą zdobić ogród w różnych porach roku. Aby podkreślić reprezentacyjny charakter alei wzdłuż chodnika przewidziano formowany niewysoki żywopłot z irgi błyszczącej. Tereny zieleni pomiędzy chodnikiem a wybiegami dla zwierząt zostaną uzupełnione roślinami okrywowymi i kwitnącymi przez całe lato hortensjami.

Aleja Główna będzie także bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych. W miejsce zniszczonego przez korzenie i popękanego asfaltu oraz nierówności i krawężników pojawi się gładka nawierzchnia pozwalająca na swobodne i bezpieczne poruszanie się dzieci, osób starszych i korzystających z wózków inwalidzkich. Zgodnie z wymogami miejskiej polityki dostępności do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane będą także wszystkie umieszczone tam ławki.

Przedmiotem podpisanej umowy w dniu dzisiejszym jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

Zakres robót do wykonania:

1. Roboty rozbiórkowe na całej długości alei około 1000 m:

  • rozbiórka jezdni i chodników,
  • wyburzenie drewnianego przystanku kolejki,
  • demontaż wszystkich ogrodzeń wygradzających pas zieleni,
  • demontaże związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i urządzeń elektrycznych,
  • demontaż sieci wod-kan.;

2. Budowa jezdni i chodnika;
3. Usunięcie karp i krzewów, przesadzenie drzew i krzewów, nasadzenia drzew i krzewów oraz założenie trawników;
4. Wymiana wszystkich elementów małej architektury wzdłuż Alei Głównej:

  • ławek parkowych,
  • śmietników,
  • ogrodzeń,
  • tablic informacyjnych,
  • wykonanie oświetlenia lampami dekoracyjnymi;

5. Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy;
6. Wykonanie sieci kanalizacji: deszczowej, ogólnospławnej i sanitarnej;
7. Budowa instalacji elektroenergetycznych, w tym usunięcie kolizji;
8. Budowa instalacji teletechnicznych.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 31 marca 2017 godz 12:39
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 31 marca 2017 godz 13:03