sobota, 24 czerwiec 2017

Informacje dotyczące majatku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta zostały przedstawione w formie gotowych do pobrania plików PDF.

1. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 31 grudnia 2006 roku i 30 czerwca 2007 roku.

Plik do pobrania

2. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 30 czerwca 2007 roku i 31 grudnia 2007 roku.

Plik do pobrania

3. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku
i 30 czerwca 2008 roku.

Plik do pobrania

4. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 30 czerwca 2008 roku
i 31 grudnia 2008 roku.

Plik do pobrania

5. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 31 grudnia 2008 roku
i 30 czerwca 2009 roku.

Plik do pobrania

6. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 30 czerwca 2009 roku
i 31 grudnia 2009 roku.

Plik do pobrania

7. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku
i 30 czerwca 2010 roku.

Plik do pobrania

8. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 30 czerwca 2010 roku
i 31 grudnia 2010 roku.

Plik do pobrania

9. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku
i 30 czerwca 2011 roku.

Plik do pobrania

10. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 30 czerwca 2011 rok
i 31 grudnia 2011 roku.

Plik do pobrania

11. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku i 30 czerwca 2012 roku.

Plik do pobrania

12. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 30 czerwca 2012 roku i 31 grudnia 2012 roku.

Plik do pobrania

13. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 30 czerwca 2013 roku i 31 grudnia 2013 roku.

Plik do pobrania

14. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku i 30 czerwca 2014 roku.

Plik do pobrania

15. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 30 czerwca 2014 roku i 31 grudnia 2014 roku.

Plik do pobrania

16. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku i 30 czerwca 2015 roku.

Plik do pobrania

17. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 30 czerwca 2015 roku i 31 grudnia 2015 roku.

Plik do Pobrania

18. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 30 grudnia 2015 roku i 30 czerwca 2016 roku.

Plik do Pobrania

19. Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na dzień 30 czerwca 2016 roku i 31 grudnia 2016 roku.

Plik do pobrania

SZRM działa w oparciu o majątek m.st. Warszawy. Właścicielem obecnej siedziby SZRM mieszczącej się przy ulicy Senatorskiej 29/31 jest m.st. Warszawa. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta został wyposażony w tę nieruchomość w drodze użyczenia na podstawie Uchwały Nr LXVI/1959/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2006 r.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:16
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 22 marca 2017 godz 14:59