czwartek, 1 października 2020

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80 i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga””. Do wyznaczonego terminu wpłynęło 27 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Filipiak - 18 stycznia 2018 godz 15:45
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Filipiak - 18 stycznia 2018 godz 15:45