sobota, 24 czerwiec 2017

Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent
m.st. Warszawy.
Dyrektor kieruje całokształtem działalności Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych.

Paweł Barański
p. o. Dyrektora
tel. sekretariat (22) 312 44 00

Elżbieta Gaździk
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy
tel. sekretariat (22) 312 44 51

dsc00951-300x216

Jan Leśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

tel. sekretariat (22) 312 44 46

Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:15
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 22 marca 2017 godz 8:59