sobota, 19 styczeń 2019

Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent
m.st. Warszawy.

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych.

Paweł Barański
p. o. Dyrektora

tel. 22 312 44 00 (sekretariat)

Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

Elżbieta Gaździk
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy

tel. 22 312 44 51 (sekretariat)

Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

dsc00951-300x216

Jan Leśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

tel. 22 312 44 46 (sekretariat)

Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:15
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Filipiak - 29 czerwca 2017 godz 8:06